mio 300 Fietscomputer | 8,66 mb | Nederlands

22
Over de hartslagmonitor en toebehoren:
Reinigen met een mild zeepwater, met handdoek afdrogen.
Geen alcohol of schurende middelen gebruiken bij het reinigen van de
toebehoren.
Spoel de riem af onder stromend water.
Stel de toebehoren niet voor langere tijd bloot aan extreme hitte of direct
zonlicht.
Bewaar de toebehoren op een koele en droge plek.
De geschatte gemiddelde levensduur van de batterijen voor de toebehoren
is 2 jaar. Als de toebehoren niet meer werken, moet u de batterij vervangen.
Verwijder de batterij uit de toebehoren voordat u ze voor een langere
periode opslaat.
Problemen oplossen
Problems Solutions
Uw Mio wordt niet
ingeschakeld wanneer u
het apparaat gebruikt op
batterijvermogen.
Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw
Mio te gebruiken. De batterij opladen.
Scherm reageert traag. Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om
uw Mio te gebruiken. Als het probleem zich blijft voordoen,
dient u een reset van uw Mio uit te voeren.
Het scherm blokkeert. Voer een reset uit van uw Mio.
Het scherm is moeilijk te
lezen.
Zorg ervoor dat de verlichting van de display helder genoeg
is ingesteld.
Kan geen verbinding maken
met een computer.
Zorg ervoor dat uw Mio en uw computer allebei zijn
ingeschakeld voordat u een verbinding maakt.
Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de
computer en op uw Mio is aangesloten. Sluit de USB-kabel
rechtstreeks aan op uw computer en niet op een USB-hub.
Voer een reset uit van uw Mio voordat u de USB-kabel
aansluit. Koppel uw Mio altijd los voordat u de computer
opnieuw opstart.
Opmerking: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan een erkend
onderhoudscentrum om hulp.
Wat is GPS?
GPS (Global Positioning System = globaal positioneringssysteem) is overal
gratis beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5m (15ft). De GPS-navigatie wordt
mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten dat in een baan rond
de aarde draait op ongeveer 20.200 km (12.552 mijl). Elke satelliet zendt
een bereik uit van signalen die door GPS-ontvangers, zoals uw Mio, worden
gebruikt om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen
van 12 satellieten per keer kan detecteren, zijn slechts vier signalen vereist
om een positie of “GPS fix” (breedtegraad en lengtegraad) te leveren voor
navigatiesystemen in voertuigen.
Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om de optimale
sterkte van het GPS-signaal te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de Mio
buitenshuis of in een voertuig buitenshuis staat en een onbelemmerd zicht van
de hemel heeft. De GPS-ontvangst wordt doorgaans niet beïnvloed door het
weer, maar zeer zware regen of sneeuw kan echter toch een negatief effect
hebben op uw ontvangst.
VOORZICHTIG:
Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen en
gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële schade
veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.
Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter
zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden tonen
de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het volgende
kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden op het verlaten
van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de verkeersborden volgen.
Mio-producten zijn ontwikkeld om te worden gebruikt als een hulp voor veiliger
rijden. Mio keert geen snelheidsovertredingen of andere overtredingen van uw lokale
verkeerswetten goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de aangegeven
snelheidslimiet te blijven en op een voorzichtige manier te rijden. Mio accepteert
GEEN enkele aansprakelijkheid voor boeten of strafpunten op uw rijbewijs die u
hebt opgelopen door het gebruik van dit apparaat. Mio biedt geen garantie, hetzij
uitdrukkelijk of impliciet, voor de nauwkeurigheid van de gegevens in deze database.
In het geval u een boete of een andere straf krijgt voor snelheidsovertreding of
inbreuken op de verkeerswetgeving, of als u betrokken raakt bij een ongeval, is Mio
niet aansprakelijk voor schade van elk type. In sommige landen kunnen de gegevens
met betrekking tot de snelheidsbeperkingen, in conflict zijn met de lokale wetgeving
en/of voorschriften. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik
van de gegevens in overeenstemming is met de lokale wetten en/of voorschriften. Het
gebruik is op eigen risico.


mio 300 handleiding


Fietscomputer

Aantal vragen:89
Aantal antwoorden:47

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle mio handleidingen


Contact opnemen met mio

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2015 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Wat is GPS? Over de hartslagmonitor en toebehoren: • Reinigen met een mild zeepwater, met handdoek afdrogen. • Geen alcohol of schurende middelen gebruiken bij het reinigen van de toebehoren. • Spoel de riem af onder stromend water. • Stel de toebehoren niet voor langere tijd bloot aan extreme hitte of direct zonlicht. • Bewaar de toebehoren op een koele en droge plek. • De geschatte gemiddelde levensduur van de batterijen voor de toebehoren is 2 jaar. Als de toebehoren niet meer werken, moet u de batterij vervangen. • Verwijder de batterij uit de toebehoren voordat u ze voor een langere periode opslaat. GPS (Global Positioning System = globaal positioneringssysteem) is overal gratis beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5m (15ft). De GPS-navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten dat in een baan rond de aarde draait op ongeveer 20.200 km (12.552 mijl). Elke satelliet zendt een bereik uit van signalen die door GPS-ontvangers, zoals uw Mio, worden gebruikt om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen van 12 satellieten per keer kan detecteren, zijn slechts vier signalen vereist om een positie of “GPS fix” (breedtegraad en lengtegraad) te leveren voor navigatiesystemen in voertuigen. Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om de optimale sterkte van het GPS-signaal te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de Mio buitenshuis of in een voertuig buitenshuis staat en een onbelemmerd zicht van de hemel heeft. De GPS-ontvangst wordt doorgaans niet beïnvloed door het weer, maar zeer zware regen of sneeuw kan echter toch een negatief effect hebben op uw ontvangst. Problemen oplossen Problems Solutions Uw Mio wordt niet ingeschakeld wanneer u het apparaat gebruikt op batterijvermogen. Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw Mio te gebruiken. De batterij opladen. Scherm reageert traag. Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw Mio te gebruiken. Als het probleem zich blijft voordoen, dient u een reset van uw Mio uit te voeren. Het scherm blokkeert. Voer een reset uit van uw Mio. Het scherm is moeilijk te lezen. Zorg ervoor dat de verlichting van de display helder genoeg is ingesteld. VOORZICHTIG: • Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen en gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen, persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden. • Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter zijn dan de afstand die op de verkeersborden is aangegeven. Verkeersborden tonen de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het volgende kruispunt toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden op het verlaten van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op de verkeersborden volgen. • Mio-producten zijn ontwikkeld om te worden gebruikt als een hulp voor veiliger rijden. Mio keert geen snelheidsovertredingen of andere overtredingen van uw lokale verkeerswetten goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de aangegeven snelheidslimiet te blijven en op een voorzichtige manier te rijden. Mio accepteert GEEN enkele aansprakelijkheid voor boeten of strafpunten op uw rijbewijs die u hebt opgelopen door het gebruik van dit apparaat. Mio biedt geen garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, voor de nauwkeurigheid van de gegevens in deze database. In het geval u een boete of een andere straf krijgt voor snelheidsovertreding of inbreuken op de verkeerswetgeving, of als u betrokken raakt bij een ongeval, is Mio niet aansprakelijk voor schade van elk type. In sommige landen kunnen de gegevens met betrekking tot de snelheidsbeperkingen, in conflict zijn met de lokale wetgeving en/of voorschriften. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de lokale wetten en/of voorschriften. Het gebruik is op eigen risico. Kan geen verbinding maken Zorg ervoor dat uw Mio en uw computer allebei zijn met een computer. ingeschakeld voordat u een verbinding maakt. Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer en op uw Mio is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op uw computer en niet op een USB-hub. Voer een reset uit van uw Mio voordat u de USB-kabel aansluit. Koppel uw Mio altijd los voordat u de computer opnieuw opstart. Opmerking: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan een erkend onderhoudscentrum om hulp. 22

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw mio 300 Fietscomputer bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van mio 300 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.