• Na downloaden van .gpx tracks loopt de mio cyclo300 vast als ik de tracks wil bekijken. Op de pc werkt alles prima en krijg ik ook een overzicht van alle tracks. alle updates zijn goed geïnstalleerd. Ik heb de fabrieksinstellingen ook al teruggezet en alle opnieuw gesynchroniseerd, echter de mio loopt opnieuw vast bij het bekijken van de tracks met de melding van even wachten.....
  groeten Hans

  Gesteld op 20-7-2016 om 12:17 in forum Mio 300 Misbruik melden
  • Idem bij mijn toestel: het loopt vast bij Navigeren - Tracks
   Als ik het volgende doe: "Navigeren - Thuis - (Backtoets) - Tracks (Melding Stoppen met navigeren ; yes), dan verschijnen de Tracks op het scherm. Is blijkbaar een softwarefout. Geantwoord op 8-10-2018 om 15:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Het kan ook zo zijn dat de kaart waarop de track op de PC is gemaakt niet gelijk is aan de kaart in de MIO. In dat geval kunnen wijzigingen in het wegennet voor verwarring zorgen. Bij mij raakte de MIO al het spoor kwijt bij een surpriseroute die onderweg een rotonde tegenkwam die op de kaart nog niet bestond. Vergeet niet dat bijvoorbeeld TomTom 4x per jaar zijn volledige kaarten ververst terwijl de laatste MIO kaart alweer gedateerd is. Geantwoord op 8-10-2018 om 22:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info