• ik heb een mio cyclo 300.
  de route en plaats zie ik op mijn beeldscherm, maar de aanduidingen met de pijlen geven de verkeerde richtingen aan.
  constant wijzigt de route en gaat de navigatie zoeken.

  Gesteld op 9-10-2016 om 10:45 in forum Mio 300 Misbruik melden
  • Dat is nog maar het begin. Verkeerde routes, de mio 300 stuurt je de snelweg op of verwijst je naar een afgesloten militair oefenterrein waar met scherp wordt geschoten. Als je de mio 300 een jaartje niet gebruikt is de accu overleden. Nog niemand heeft mij een goed antwoord of oplossing geboden. succes. Geantwoord op 9-10-2016 om 11:37

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info