• mijn mio cyclo 300 start niet meer op nadat ik de mio data schijf gewist had

  Gesteld op 5-4-2020 om 12:19 in forum Mio 300 Misbruik melden
  • Ik heb dat vorig jaar gehad, Mio gaf geen goede ondersteuning en wilde er weinig tot niets mee te maken hebben.
   Enkel stuurden ze mij wat software waar ik niets mee kon i.v.m weigerende mio300.
   Ze hadden het over een reset terwijl er geen resetknop in het apparaat aanwezig is.
   Ik heb hem gesloopt en een nieuwe gekocht uiteindelijk. Geantwoord op 5-4-2020 om 12:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info