• Na de update van een kaart is op mijn Cyclo 300 de map Tracks opeens verdwenen.
  Het vreemde is dat de eerder bestaande routes van voor de update nog steeds zijn te activeren.
  Ik heb nu een nieuwe map Tracks in de map Dodge gemaakt en daar een nieuwe route in gezet.
  Deze komt nu ook gewoon voor in de lijst van reeds eerder geinstalleerde tracks en is bruikbaar.
  Maar waar zitten de oude tracks in de Mio opgeslagen?

  Gesteld op 22-2-2018 om 20:13 in forum Mio 300 Misbruik melden
  • ik denk door de nieuwe update ,dat de oudere tracks niet meer aangepast zijn aan de nieuwere update waarschijnlijk geheugen te kort Geantwoord op 22-2-2018 om 20:32

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info