Gebruikershandleiding.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruikershandleiding.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onderhavige privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Door het gebruiken van de Website laat u bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons-) gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die u zelf op de Website heeft ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan uw e-mailadres, welke wordt gevraagd bij registratie op de site, of de informatie die u zelf kunt aanvullen als u bent ingelogd. Ook de door u geplaatste berichten kunnen persoonsgegevens bevatten.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat u zich daar wellicht van bewust bent. Daarbij kunt u denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer en de browser die u gebruikt. Als u op de Website bent ingelogd als Gebruiker, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer u niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard.

Door op een bewuste manier gebruik te maken van de Website, heeft u grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt. Inzage in uw persoonsgegevens, die door ons zijn opgeslagen, heeft u te allen tijde in uw Account. Wij zullen de aan uw Account gekoppelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Ook in het geval dat de Website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Actief verstrekte gegevens

E-mail en Gebruikershandleiding-alerts

Wanneer u aanvinkt dat u e-mailalerts wil wanneer er nieuwe Gebruikershandleidingen of vragen en antwoorden op de Website staan (en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden) houdt dit in dat u akkoord gaat met het regelmatig ontvangen van e-mails van Gebruikershandleiding.com over deze nieuwe Gebruikershandleidingen. Op het moment dat u dit niet meer wil kunt u dit aangeven op uw Account.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van uw Account. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Account

In uw Account heeft u inzage in de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt en kunt u deze gegevens desgewenst wijzigen. Uw Account is enkel toegankelijk met uw e-mailadres en wachtwoord. Het is niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken om misbruik te voorkomen.

Bewaartermijn

De door u actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang uw Account in gebruik is of totdat u aangeeft dat u het Account wilt verwijderen.

Passief verstrekte gegevens

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de Website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen, maar wij raden dit sterk af. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de Website namelijk ernstig beperken.

Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord plaatst onze Website automatisch een cookie op uw computer om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. De informatie die wij daarmee verkrijgen gebruiken wij om uw downloads en uploads te registreren en om de Website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

De Website maakt gebruikt van google advertenties. Met het gebruik van deze website gaat de gebruiker ermee akkoord dat derden cookies in de browser van de gebruiker mogen plaatsen en deze mogen lezen en dat zij webbeacons mogen gebruiken om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van advertenties op deze website.

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies op deze website om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers.

Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan gebruikers van deze website op basis van hun bezoek ( geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) aan deze site en/of andere sites op internet.

Gebruikers kunnen zich afmelden op de afmeldingspagina van Google http://www.google.nl/privacy/ads/

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Bewaartermijn

Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens uw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51758059.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2011.