• Mijn mio 300 start in brussel hoe krijg ik dit veranderd

  Gesteld op 26-5-2018 om 18:54 in forum Mio 300 Misbruik melden
  • Als je Mio verbinding heeft gevonden met voldoende satellieten moet hij van start gaan vanaf de plaats waar je op dat moment staat ( kan soms even duren en het beste is om met de Mio buiten te gaan staan en niet binnenshuis).
   Satellietverbindingen kun je controleren bij je instellingen "Waar ben ik".
   Verder verstandig om je thuisadres juist in te vullen bij het menu Navigeren en dan Adres. Geantwoord op 27-5-2018 om 08:31

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info