• Ik wil een rondje fietsen met alleen maar Info op mijn dashboard scherm. Maar mijn Mio 300 gaat telkens over naar navigatie. M.a.w. hij laat steeds de kaart zien en pakt automatisch een track op die in de lijst van de tracks staat.
    Heeft iemand een antwoord op hoe ik zo'n track kan 'uitzetten' en alleen maar Info op mijn dashboard krijg?

    Gesteld op 8-7-2020 om 14:31 in forum Mio 300 Misbruik melden
    • Misschien even proberen tracks aan te klikken en dan kan het gebeuren dat je toestel vraagt "wil je verder gaan met navigeren" als je dan op neen klikt kan dit opgelost zijn. Dit heb ik dus zelf ooit gehad. Veel succes en nog veel fietsplezier ! Geantwoord op 8-7-2020 om 18:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info