• ben in bezit v een MIO 200 GPS
  het lukt mij niet een uitgestippelde knooppuntroute op de mio te krijgen
  in de bijgevoegde handlijding is niets vermeld hoe route van PC n MIO te krijgen
  hoe ga ik te werk
  dank u

  Gesteld op 1-6-2017 om 07:08 in forum Mio 300 Misbruik melden
  • Beste, normaal gezien gaat het als volgt : bij fietsnet.be of andere stel je je knooppuntenroute samen - dan exporteer je die in een gpx bestand naar de harde schijf van je computer (normaal gezien wordt de gpxfile in de downloadfolder geplaatst). Dan verbind je je Mio met de computer. Als dat is gebeurd, kopiëer je het gpx bestand naar de folder Mio data/Dodge/Tracks. Het is wel belangrijk om de track te kopiëren naar Mio/Data en niet Mio/System/Dodge/Tracks, want dan wordt de track niet weergegeven op je Mio. Hopelijk is dit voldoende duidelijk en een antwoord op je vraag. Geantwoord op 1-6-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info