• mijn mio cyclo 300 is per ongeluk ontkoppeld tijdens de verbinding met mioshare. hij is nu vastgelopen : Fatal application error:
  application dodge.exe has performed an illegal operation and will be shut down. if the problem persists, contct the vendor

  program: Dodge.exe
  Exception: 0xC0000005
  adress: 000B2D8C

  hoewel ik bovenin op OK kan drukken reageert hij daar ook niet op. ook niet op aan en uitzetten

  wat te doen ?
  hoe doe ik een harde reset ?

  de teksten hieronder geven weinig hoop ....

  Gesteld op 30-4-2020 om 21:36 in forum Mio 300 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info