Verklein
Vergroot
coaxkabel netsnoer HDMI-kabel
HDTVUPC Digital TV
snel van start
V/SVSHDTV/0507
Zet uw TV uit (niet op standby). Haal de coaxkabel (antennekabel) die uw TV
met de wandcontactdoos Radio/TV verbindt uit uw TV en stop deze in "RF in"
(nr. 2) aan de achterzijde van de UPC MediaBox. Let op dat deze kabel voldoet
aan de door UPC gestelde eisen (zie installatiehandleiding hoofdstuk 3).
Sluit de meegeleverde nieuwe coaxkabel (antennekabel) aan op uw TV en "RF
Out" (nr. 1.) aan de achterzijde van de UPC MediaBox.
Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op uw HD-ready TV en "HDMI" (nr. 8)
aan de achterzijde van de UPC MediaBox. Sluit vervolgens het meegeleverde
netsnoer aan op de UPC MediaBox (nr. 7) en steek de stekker in het stopcon-
tact. Zet uw TV en de UPC MediaBox aan.
Als het klopt bevestig met
Ga terug naar het vorige
scherm met behulp van de
-toets als de plaats niet
juist is en voer de goede
code in.
Bevestig met en wacht
op het volgende scherm.
Bevestig met .
De mediabox gaat nu
opnieuw opstarten. Zodra
u weer beeld hebt, kunt u
gebruikmaken van UPC
Digital TV.
Druk op om de
Algemene Voorwaarden te
accepteren en de UPC
MediaBox in gebruik te
nemen.
5 6 7 8 9
Landkeuze Invoeren activeringscode Meten signaalsterkte Zenders zoeken Activeren voltooien
Activeren van de UPC MediaBox
10
In gebruik nemen
Aansluiten van de UPC MediaBox
Aansluitpunten en benodigdheden
2
3
4
wandcontactdoos
Radio/TV
coaxkabel
coaxkabel
wandcontactdoos
Radio/TV
wandcontactdoos
Radio/TV
Stopcontact
coaxkabel
HDMI-kabel
netsnoer
Selecteer "Nederland" en
bevestig met
Voer uw activeringscode op
en bevestig met
1. RF Out
2. RF in
3. Digital Audio Out
4. Audio out
5. Scart aansluitingVCR/DVD
6. Scart aansluiting TV
7. Netsnoeraansluiting
8. HDMI
9. SPDIF
1
2
9
4 5
6 8
7
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik een programma terugkijken? Kan dit niet in de handleiding vinden. Gesteld op 19-2-2019 om 14:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe koppel ik mijn afstandsbediening tv met afstandsbediening UPC mediabox Gesteld op 9-2-2019 om 15:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • op de afstand van de media box.
   Zitten boven aan drie knoppen de middelste is om de tv mee te bedienen en de linkse is om de media box mee te bedienen.
   Geantwoord op 9-2-2019 om 20:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik wil graag uitzendingen terug zien maar heb geen idee hoe ik dit doe op mijn UPC mediabox. Is er iemand die mij hiermee kan helpen? Gesteld op 31-1-2019 om 17:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • upc mediabox hd handleiding favorieten omzetten
  Ze staan al in favorieten.
  Maar ne van plaats veranderen. Gesteld op 7-9-2018 om 15:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Welke adapter moet ik gebruiken ,ik weet alleen dat hij 12 V moet zijn maar hoeveel Amp wordt niet vermeld Gesteld op 5-8-2018 om 18:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe sluit ik een B&) tv 7 MK3 aan opde mediabox?
  Gesteld op 10-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • afstandsbediening UPC MEDIABOX , hoe moet ik die gebruiken

  Gesteld op 20-10-2017 om 09:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw UPC Mediabox bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van UPC Mediabox in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info