• Moet ik mijn net aangeschafte soundbar aansluiten op de mediabox of op de tv. De tv heeft geen digitale uitgang en de mediabox wel

    Gesteld op 26-11-2014 om 11:24 in forum UPC Mediabox Misbruik melden
    • Ik heb zelf twee computerluidsprekers gekocht en aangesloten op de mediabox omdat ze niet op mijn tv kunnen. Dit geeft een bijzonder goed geluid. Nadeel is dat je het volume op de luidspreker zelf moet regelen. Via de afstandsbediening werkt dat niet.

      Of bovenstaande ook voor je soundbar geldt, weet ik niet. Gewoon proberen zou ik zeggen. Anders raad vragen bij Soundbarshop die heeft 5 echte winkels. Succes! Geantwoord op 14-1-2015 om 19:25

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info