• Heb zojuist mijn box ingesteld, er was een groepsstoring dus installateur is weer weg gegaan. de installatie is eindelijk doorgelopen, ik zit nu in het menu van taal kiezen, maar de afstands bediening reageert op geen enkele mogelijkheid. wel brand steeds heet rode lampje van BOX als ik ergens op druk, maar reageren doet hij niet. taal selecteren kan dus niet. Box uit en aan zetten helpt ook niet, afstandsbediening reageert niet. wel weet ik 100 % zeker dat afstandsbediening werkt, tv gaat netjes uit en aan.

    Gesteld op 8-6-2015 om 16:27 in forum UPC Mediabox Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info