• onze media box (nog uit upc tijd) blijft laden maar doet verder niks. hoe herstel ik dit?

  Gesteld op 18-7-2015 om 16:37 in forum UPC Mediabox Misbruik melden
  • De mediabox helemaal uitzetten met de schakelaar (mits aanwezig, afhankelijk van model) en stroomloos maken voor plus/minus 10 minuten, daarna weer aanzetten, dan zou de mediabox het weer moeten doen. Zo niet, naar Ziggo toe. Geantwoord op 6-8-2015 om 22:12

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • horizon box via achterkant uirzetten
   daarna aan de voorkant de C- knop indrukken ( ingedrukt houden ) en dan aan de achterkant de schakelaar weer op aan zetten C- knop ingedrukt houden totdat de box een complete fabriekdreset krijgt
   er verschijnt een logo op de tv dat je de stekker er niet uit moet trekken dan kan je de C- knop loslaten
   als de box klaar is dan start hij vanzelf op ( duurt ong. een minuut of 3 a 4 Geantwoord op 1-9-2015 om 23:01

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info