• na het afkoppelen van de mediabox krijg ik de melding dat de mediabox offline is. Hoe krijg ik de mediabox weer verbonden, dus online?

  Gesteld op 23-5-2015 om 11:52 in forum UPC Mediabox Misbruik melden
  • Ik heb dit symbool ook op de mediabox. Maar alles werkt volgens mij naar behoren? Kan het zijn, omdat ik boven analoog kijk, maar beneden gewoon via de mediabox? Raadsel!
   Geantwoord op 25-5-2015 om 22:47

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden
  • Sinds net staat mijn box ook offline waardoor ik geen telefoon en internet heb heb tig keer alle stekkers eruit gehaald en uit en aan gezet het blijft hoe krijg ik dat weg Geantwoord op 16-6-2015 om 09:00

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info