• Ik heb een programma verwijderd maar hij verdwijnt niet uit de lijst met mijn opnamens. Als ik erop klik krijg ik steeds de melding "U heeft nog geen progamma's opgenomen. Dit kunt u doen via de TV gids." Weet iemand hoe ik dit kan verwijderen?

    Gesteld op 9-6-2015 om 15:34 in forum UPC Mediabox Misbruik melden
    • Ik heb dit probleem nu bij 5 serie opnames!!!!! De eerste al vanaf november 2014. En vanaf een aantal weken geleden weer. Als de serie opname blijft aanstaan blijven er programma's opgenomen worden, maar deze zijn vervolgens niet af te spelen. Ik krijg ook de melding "U heeft nog geen programma's opgenomen. Dit kun u doen via de TV gids." Ik heb de mediabox al teruggezet naar fabrieksinstellingen. Echter heb ik ervoor gekozen om de opgenomen programma's niet te verwijderen omdat er nog opnames opstaan die wel goed zijn opgenomen en die ik nog wil bekijken. Ben ook heel benieuwd naar de oplossing. Geantwoord op 21-6-2015 om 19:50

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info