• heb een samsung tv en een horizon mediabox.Nu wil ik een samsung soundbar aansluiten, hoe doe ik dat? Tot nu toe geeft de tv aan dat er geen verbinding is.

    Gesteld op 27-10-2015 om 20:16 in forum UPC Mediabox Misbruik melden
    • Heb ik ook, draadloos aangesloten via tv-connect, werkt prima.
      Zodra je de tv inschakelt gaat de soundbar ook aan. Het geluid kun je via de UPC-afstandsbediening bedienen. Het geluids-balkje verschijnt dan wel op het beeldscherm, maar het geluid komt uit de soundbar. Je moet dan wel het geluid van je tv uitzetten... Geantwoord op 9-11-2015 om 15:08

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info