Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
Grundläggande bruksanvisning
Vejledning i den grundlæggende betjening
Högupplösande videokamera
Højdefinitions videokamera
Model No.
HC-W850
Model No.
HC-V750
HC-W858 HC-V757
HC-W850M HC-V750M
HC-V730
Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara
bruksanvisningen för framtida bruk.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem
vejledningen til fremtidig brug.
Det här dokumentet förklarar videokamerans grundläggande funktioner.
För en mer detaljerad beskrivning, se “Bruksanvisning (PDF-format)”
som finns på den bifogade cd-romskivan.
* Det finns inga bruksanvisningar på svenska på cd-romskivan.
Dette dokument beskriver enhedens grundlæggende funktioner. Se
“Betjeningsvejledning (PDF-format)”, som er optaget på den medfølgende
CD-ROM for en mere detaljeret beskrivelse heraf.
* En dansk betjeningsvejledning følger ikke med på cd-rommen.
SQT0148
until
2014/1/28
HC-W850&W850M&V750&V750M&V730EG_SQT0148_swe.book 1 ページ 2014年1月10日 金曜日 午前8時33分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V750 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V750 in de taal/talen: Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 3,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info