Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
9
GEBRUIK VAN HET VLEES- EN VISVAK
Het apparaat is voorzien van een vlees- en vislade die speciaal is ontworpen om de conservering van deze
verse levensmiddelen te garanderen.
Daarom wordt de temperatuur in het vak ongeveer 3 of 5°C kouder gehouden dan in de rest van het
koelvak.
Zodoende kan de conservering van vers voedsel (vlees en vis) worden verlengd zonder dat het hoeft te
worden ingevroren en zonder de voedingswaarden en de oorspronkelijke versheid aan te tasten.
Het wordt afgeraden fruit of groenten in dit vak te bewaren, want de temperatuur kan ook onder 0°C
dalen en het water in het voedsel zou dan kunnen bevriezen.
Temperatuurindicator
De temperatuur in het vak wordt weergegeven door een
indicator die op de deur van het vak is geplaatst (Afb. 1).
Het gekleurde segment geeft het ideale
temperatuurbereik aan voor het bewaren van vlees en
vis.
De temperatuur in het vak heeft ongeveer een uur nodig
om zich te stabiliseren nadat er nieuwe levensmiddelen in
geplaatst zijn.
Let op:
de temperatuur van het vlees- en visvak is gerelateerd aan de
temperatuur in het koelvak. Als de temperatuurwijzer van het
vak dus in de sector staat met dient u op de knop (8) te
drukken om de temperatuur van de koelkast te verhogen of
verlaag de temperatuur met de knop (9) als de wijzer in de
sector “°C” staat.
Naar aanleiding van de nieuwe instelling wordt ook de
temperatuur van het vlees- en visvak automatisch
gecorrigeerd.
Om normatieve redenen is het vermelde energieverbruik van
het apparaat het verbruik met uitgeschakeld vlees- en visvak
en verwijderde componenten (behalve het schap boven de
groenteladen).
Uitschakelen en verwijderen van het vlees- en visvak
Voor meer ruimte in de koelkast kan het vlees- en visvak
worden verwijderd.
Ga in dat geval als volgt te werk:
1.
Verwijder de lade van het vlees- en visvak (Afb. 2).
2.
Verwijder de afdekking van de lade van het vlees- en
visvak met behulp van de koppelingen op de onderkant
van de afdekking (Afb. 3, 3A en 3B).
3.
Druk op de knop (15); het gele lampje (14) gaat uit.
Ga als volgt te werk om het vlees- en visvak weer te herstellen:
1.
Plaats de afdekking van de lade van het vlees- en visvak
met behulp van de koppelingen op de onderkant van de
afdekking
2.
Plaats de lade van het vlees- en visvak
3.
Druk op de knop (15); het gele lampje (14) gaat branden.
Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 3A
Afb. 3B
60802025NL.fm Page 9 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info