Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
10
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK
Het vriesvak heeft sterren. Er kunnen diepvriesproducten in worden bewaard
gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt. Bovendien kan vers voedsel
worden ingevroren door het boven op de roosters te zetten, terwijl u al ingevroren producten
in de onderste korf zet, zodanig dat ze niet in contact komen met het nog in te vriezen voedsel.
De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven
op het typeplaatje.
Regeling van de temperatuur
De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op -18°C (display 4). Om de temperatuurinstelling te
wijzigen drukt u op de knoppen (2) of (3) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt.
Instelbare temperatuurlimiet:
-17 °C minst koude temperatuur
-24 °C koudste temperatuur
Snelvriesfunctie (13) (ook “Extra lading” of “Super” of “Fast Freezing” genoemd)
Als u een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer legt, is het raadzaam om 24 uur ervoor de
snelvriesfunctie in te schakelen met de knop (13) op het bedieningspaneel; zodoende worden de
levensmiddelen ingevroren volgens de gegevens op het serienummerplaatje. De functie is ingeschakeld
als het gele lampje (12) brandt.
De functie extra lading wordt automatisch uitgeschakeld na 48 uur.
De functie kan ook handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op dezelfde toets te drukken (het
gele lampje (12) gaat uit).
Belangrijk
Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in:
aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking,
polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakjes die geschikt
zijn voor in te vriezen levensmiddelen.
Leg het in te vriezen voedsel in de bovenste lade en laat
voldoende ruimte om de pakjes heen zodat de lucht goed
kan circuleren.
Onderbreken van de werking van het apparaat
(koelkast en vriezer)
Druk gedurende 3 seconden op de knop (1). Op deze manier
blijft het apparaat gevoed, maar stopt met werken; de
binnenverlichting en alle leds op het bedieningspaneel gaan
uit, behalve het lampje (6) Vacation en de displays (4) en (7),
die verlicht het volgende tonen: “- -” “- -”.
Druk opnieuw gedurende 3 seconden op dezelfde knop
om het apparaat weer in te schakelen.
60802025NL.fm Page 10 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info