Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
13
PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING
VAN HET APPARAAT
Reinigen van het vriesvak
Schakel het apparaat uit door 3 seconden op de knop
(1) op het bedieningspaneel te drukken en trek daarna
de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat
van de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Wij raden u aan de vriezer 1 of 2 maal per jaar te
ontdooien, of wanneer de ijslaag op de koelroosters te dik
is geworden.
IJsvorming op de koelroosters is een normaal
verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee
zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het
apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de
deur wordt geopend en is over het algemeen groter op
de bovenste roosters.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u
weinig voorraad hebt.
Schakel 24 uur voor het ontdooien de 'snelvriesfunctie'
in, zodat het voedsel in het vak zo koud mogelijk wordt;
dit helpt om de opwarming van het voedsel dat tijdens
het ontdooien buiten de vriezer moet verblijven te
beperken.
1.
Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer,
wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar
ze op een koele plaats of in een koeltas. Laat de deur van
de vriezer open, zodat het ijs kan smelten.
2.
Trek het afvoerkanaal voor dooiwater uit en zet een
bakje onder de afvoer. We raden u aan om een doek
tegen het apparaat onder het afvoerkanaal te leggen om
eventuele waterdruppels te absorberen.
3.
Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige
spons met lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
4.
Spoel goed en droog zorgvuldig af.
5.
Verwijder het afvoerkanaal.
6.
Sluit de deur van de vriezer.
7.
Sluit het apparaat weer op het elektriciteitsnet aan en
druk opnieuw gedurende 3 seconden op de knop (1). Er
klinkt een geluidssignaal (temperatuuralarm). Dit kan
worden uitgeschakeld door op de knop (11) te drukken.
Zet de levensmiddelen pas weer in de vriezer, wanneer
het rode lampje (10) uitgaat.
Opmerking:
Om gedurende lange perioden van inactiviteit te voorkomen dat
schimmel, nare geurtjes en oxidaties worden gevormd, is het
raadzaam om de deur van de vriezer open te houden, wanneer
het vak niet is ingeschakeld.
60802025NL.fm Page 13 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info