Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
11
Alarmen vriesvak
Temperatuuralarm vriesvak
Tijdens het functioneren van het apparaat of gedurende de invriesfase kan het rode lampje (10) gaan
branden en tegelijkertijd klinkt een geluidssignaal dat aangeeft dat de temperatuur in het vriesvak niet
optimaal is voor de conservering.
Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen:
bij het in werking stellen;
bij het weer inschakelen na ontdooien of schoonmaken;
wanneer er te veel in te vriezen voedsel in het vriesvak is gezet;
wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit.
Druk op de knop (11) om het geluidssignaal uit te zetten.
Wanneer de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje (10) automatisch uit.
Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie)
Als op het display van de vriezer (4) een temperatuurwaarde knippert, het geluidssignaal actief is en de
toetsen voor de temperatuurregeling geblokkeerd zijn, betekent dit dat de stroomuitval (black-out) zo
lang heeft geduurd dat het behoud van de juiste bewaartemperatuur niet gegarandeerd kan worden.
De waarde op het display geeft de warmste temperatuur weer die het vriesvak heeft bereikt.
Druk op de toets (11) van het geluidsalarm om de weergave van het alarm te wissen en de werking van
het toetsenbord te herstellen en controleer het voedsel, omdat de kritieke temperatuur van -9 °C
(temperatuurlimiet voor de correcte conservering van het voedsel) in het vak is overschreden.
Opmerking:
in het vriesvak kan ook bij stroomuitval de juiste temperatuur worden gehandhaafd voor het bewaren van
voedsel. Het wordt geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het vak niet te
openen.
Belangrijk:
In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden
verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen
worden.
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de
volgende punten letten:
de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat
het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat
of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder
optimale omstandigheden bewaard en kan het al
gedeeltelijk zijn ontdooid.
De diepvriesproducten moeten als laatste worden
gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het
vriesvak.
De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen
niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen
24 uur worden geconsumeerd.
Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot
een minimum worden beperkt. De uiterste
houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden
gerespecteerd.
De instructies op de verpakking voor het conserveren van
diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.
MAANDEN
V
O
E
D
S
E
L
60802025NL.fm Page 11 Monday, October 2, 2006 4:31 PM
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn koelvriescombinatie is KS3178 bd en er brandt een blauw lampje is dit goed Gesteld op 8-1-2018 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • voor meer info verwijzen wij u naar www.atagservice.nl. Voor storing wordt er letters in de display aangegeven of brandt er een rood lampje. Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 8-1-2018 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn koelkast Atag ks3178bd blijft piepen en geeft in het vakje van fridge een E aan. De deuren zitten goed dicht en alles blijft gekoeld, wat moet ik doen? Gesteld op 23-8-2013 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de letter E betekend:

   De temperatuursensor van het vriesvak is defect, het apparaat blijft
   wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. www.atagservice.nl Geantwoord op 28-8-2013 om 11:57

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KS3178BD bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KS3178BD in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info