Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/101
Pagina verder
Nederlands
1
Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,
zodat u het apparaat veilig kunt installeren, gebruiken en onderhouden en kunt genieten van maximale
prestaties. Bewaar deze gebruikershandleiding in de buurt van het apparaat zodat u deze ook in de
toekomst kunt raadplegen. De informatie in de gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden
gewijzigd.
Copyright (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)
Deze documentatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gebruikt of vertaald zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van HUMAX, uitgezonderd goedkeuring van eigendom van
auteursrechten en auteursrechtwetten.
Garantie
Deze garantie geldt niet voor de beschadiging van onderdelen veroorzaakt door het niet toepassen van
de informatie in deze handleiding.
Betekenis van symbolen
U mag de behuizing (of de achterkant) niet verwijderen, om de kans op elektrische
schokken zo klein mogelijk te houden. De apparatuur bevat geen onderdelen die u zelf
kunt repareren. Reparaties en onderhoud mogen alleen door gekwaliceerd personeel
worden uitgevoerd.
Dit symbool wijst op gevaarlijke spanning in het product, die een elektrische schok of
persoonlijk letsel kan veroorzaken.
Dit symbool wijst op belangrijke instructies bij het product.
Waarschuwingen, Let op en Opmerkingen
In de handleiding wijzen de volgende aanduidingen op gevaarlijke situaties. Lees de bijgaande informatie
zorgvuldig door.
Waarschuwing
Hiermee wordt een gevaarlijke situatie aangegeven die tot ernstig letsel kan leiden.
Let op
Hiermee wordt een situatie aangegeven die tot beschadiging van deze apparatuur of andere apparaten
kan leiden.
Opmerking
Hierin vindt u aanvullende informatie over mogelijke problemen, en informatie om de installatie beter te
begrijpen, gebruiken en onderhouden.
Opmerking
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn humax 5200c toont sinds een aantal weken bij opstart de code e37-32, na een paar minuten wachten verdwijnt de code en werkt de humax weer als vanouds.

  Reeds uitgewisseld met een horizon-box, daar doet het probleem zich mee niet voor.

  Signaalsterkte 74%
  Signaalkwaliteit 100%
  BER 0

  Wat is hier aan de hand? Gesteld op 29-12-2020 om 10:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • HET NIET ALTIJD EEN ZENDER KUNNEN ONTVANGEN IS;
   1e Soms is er storing
   2e Er is een standaard abonnement of luxe .
   3e In ALLE gevallen; bel ziggo afd. Storing ; 09001884

   JdW Geantwoord op 29-12-2020 om 13:14

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • E37-32 is een smartcard fout, en staat los van de werking van de Humax. Nu is het al opgelost, maar wat de waarden betreft: deze zijn uitstekend. Voer echter de sterkte nooit te hoog op en houd deze absoluut onder de 90%. Zelf houd ik waarden aan van 30% tot 80%.

   Mvg.
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics.

   Iedereen een goede jaarwisseling gewenst en een goed 2021. Geantwoord op 29-12-2020 om 20:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • PS: je kan de smartcard ook zelf resetten in je 'mijn Ziggo'. Je kan daar kiezen voor het opnieuw 'zenders ophalen'. Mocht de smartcard onverhoopt niet meer werken en even niet opnieuw te activeren zijn, dan kun je de vrije zenders zien vanaf kanaal 925. Je kan Ziggo overigens ook bereiken met een vaste lijn op nummer 1200 (gratis).

   Ondersteuning Humax/Quantis electronics. Geantwoord op 29-12-2020 om 21:03

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Humax 5200 kan opeens geen zenders meer vinden? Lijkt verder alles bij de instellingen goed te doen.Terug naar fabrieksinstellingen hielp ook niet.
  (de aansluiting is ok, met andere Humax gaat alles prima)!
  Is dit een probleem van de tuner en zoja nr 1 of 2? Gesteld op 19-12-2020 om 19:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Geeft de HUmax ook niets meer aan bij de ontvangst? Het kan inderdaad een tuner issue zijn, maar vaak komt dat niet voor. Het zou dan om tuner 1 moeten gaan, en dat zien we dus niet vaak. Als tuner 2 defect raakt, wat iets vaker voorkomt, kun je de Humax nog gewoon gebruiken, met die verstande, dat je dan natuurlijk geen, of slecht gebruik kan maken van tuner 2. Deze zal dan (hevige) artefacten laten zien met een hoge BER waarde. Is de RF aansluiting nog wel in orde? Zit deze dus nog goed vast?

   Ondersteuning Humax/Quantis electronics. Geantwoord op 21-12-2020 om 23:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • RF oogt prima, zoals gezegd ook de kabel met het andere apparaat opnieuw gebruikt en die laat ook geen artifacten zien. Vandaar mijn vermoeden dat de 09A stuk is.
   Is er nog een andere mogelijkheid om die te testen? Beschikken jullie over zo'n tuner (FJE22H09A)?
   Geantwoord op 23-12-2020 om 16:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Plaats de Humax ook eens vlakbij het AOP met een korte, zeer goede coax kabel, zonder tussenkomst van wat dan ook. Dus haal ook de splitter eens van het AOP. Als de tuner defect is, reken dan op zo'n 60 euro reparatiekosten. Humax kan dit doen. Neem dan even contact op met de klantenservice: 085 5000401

   Ondersteuning HUmax/Quantis electronics. Geantwoord op 24-12-2020 om 22:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Humax iHDR 5200C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Humax iHDR 5200C in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info