Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
8
*Referentieprogramma's voor het energielabel /
Richtlijn 392/2012/EU
Waarden zijn gebaseerd op de standaard programma instelling,
met schone lucht en bodemlter. Voor verbruikstesten moeten
de deurlter en de bodemlter na elke cyclus worden gereinigd.
Voor tests in overeenstemming met EN 61121 wordt het toestel
geïnstalleerd met een rechtstreekse afvoer (zie HANDLEIDING
VOOR INSTALLATIE). Het water wordt opgevangen in een externe
bak om op de correcte wijze gemeten te worden.
PROGRAMMA BELADING
(KG)
CENTRIFUGEERSNELHEID
rpm/
VOCHTIGHEID% ENERGIEVERBRUIK
[kWh]
DROOGTIJD min
ECO KATOEN *
10 1000 60 2,32 280
5 1000 60 1,29 152
ECO KATOEN
10 800 70 2,70 302
10 1400 50 2,13 219
KATOEN STRIJKDROOG
10 800 70 2,46 281
10 1000 60 2,19 242
10 1400 50 1,92 203
SYNTHETISCHE STOFFEN
KASTDROOG
3,5 1000 40 0,94 71
Het energieverbruik en de droogtijd kunnen afwijken van de
bovenstaande waarden.
Ze hangen af van de werkomstandigheden in uw huis (zoals
voltageschommelingen, mengsel van textiel, vochtigheid van het
textiel na centrifugeren, beladingsvolume).
De waarden worden bepaald volgens de Europese Norm 61121 en
verwijzen naar de standaard programma instelling; het wijzigen van
de instelling heeft ook gevolgen voor de verbruiksgegevens.
VERBRUIKSGEGEVENS
NL
400010765565
001
n
ONDERHOUD EN SCHOONMAAK EN PROBLEEMOPLOSSING
Raadpleeg de Gids voor Gebruik en Verzorging.
De Gids voor Gebruik en Verzorging kan als volgt
worden verkregen:
Consumenten Service; met behulp van het
telefoonnummer in het garantieboekje
Downloaden vanaf de Whirlpool Website
http://docs.whirlpool.eu
CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE
Zorg dat u beide nummers die op de servicesticker in de deur zijn
vermeld bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de
Consumenten Service
http://www.whirlpool.eu
Het telefoonnummer staat in het garantieboekje.
Whirlpool® is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info