Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
5
NL
Kijk naar de onderhoudslabels van uw wasgoed; controleer of het
geschikt is voor behandeling in een droger.
DROOG
De stippen geven het aantal graden voor het drogen van de was aan
Normale temperatuur
Verlaagde temperatuur
Niet drogen in wasdroger
BESPAARTIPS
Zorg voor het verlagen van de droogtijd dat het wasgoed met de
hoogst mogelijke centrifugeersnelheid van het wasprogramma wordt
gecentrifugeerd . Dit verlaagt het vochtgehalte in het wasgoed.
Droog altijd een volledige lading; dit optimaliseert het betreende
energieverbruik.
DE DROGER AANPASSEN AAN DE WATERGELEIDBAARHEID
De droogresultaten worden beïnvloed door de geleidbaarheid
van het water tijdens het wassen. Indien u na de aanpassing van
de beschikbare droogniveaus (strijkdroog; Kastdroog extra droog)
niet tevreden bent met de uiteindelijke droogresultaten, kunt u het
watergeleidbaarheidsniveau aanpassen. De droger wordt geleverd
met vooraf ingesteld niveau 2. Kies tussen niveau 1 (meest vochtige
resultaten) en 5 (meest droge resultaten). Raadpleeg de paragraaf
OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.
HINTS EN TIPS
Zorg ervoor dat uw wasgoed geschikt is voor behandeling in een
wasdroger. Raadpleeg HINTS EN TIPS / Onderhoudslabels.
ECO KATOEN
Voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed.
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal
vochtig katoenen wasgoed. Meest eciënte programma met
betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed.
De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.
KATOEN
Voor het drogen van katoenen wasgoed.
GEMENGDE WAS
Voor het drogen van gemengd wasgoed van katoen, linnen,
synthetische stoen en gemengde weefsels.
SYNTHETISCHE STOFFEN
Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoen.
FIJNE WAS
Voor het drogen van jn wasgoed dat een zachte
behandeling nodig heeft.
WOOL EXCELLENCE
Voor het drogen van wollen kleding met het wolmerk TOTAL
EASY CARE WOOL.
SPIJKERBROEKEN
Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of
kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal
zoals broeken en jacks.
GROTE STUKKEN
Voor het drogen van grote stukken wasgoed, zoals
badmatten, dekens enz.
LUCHTEN
Voor het luchten, verfrissen en losmaken van wasgoed voor
30 minuten, zonder verwarming.
OPFRISSEN MET STOOM
Voor het opfrissen van wasgoed met stoom.
Speciaal ontworpen voor het opfrissen en verwijderen van geuren van
droge en schone vrijetijdskleding, zoals shirts, blouses, broeken van
katoen, synthetische stoen en gemengde weefsels. Voordat de was in
de trommel wordt geladen moet het een beetje worden
bevochtigd,door het te bespuiten met water (maximaal 200 ml; gebruik
een waterneveles). Voor dit programma is droogniveau "kastdroog"
vooraf ingesteld en dit kan niet worden gewijzigd. Na het einde van het
programma moet de kleding onmiddellijk worden verwijderd en op
kleerhangers worden gehangen, om kreuken te minimaliseren.
DROOGTIJD
Tijdbeperkt droogprogramma. Kies de programmaduur met
de optie Droogtijd. Voor alle stoen die geschikt zijn voor de
droogtrommel. Geschikt voor een extra korte droogtijd na aoop
van het programma. Raadpleeg OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
/ optie Droogtijd voor meer informatie.
SPECIALE PROGRAMMA'S'
Om een van de volgende programma's in te stellen de positie
van de speciale programma's selecteren en bevestigen. Daarna
de UP of DOWN-toets draaien om een van de volgende programma's te
selecteren; het display geeft de naam van het programma aan. Bevestig
het gewenste programma door het indrukken van de Ok-toets.
Overhemden
Behoedzaam drogen van shirts en bloezen van katoen, linnen,
synthetische weefsels of gemengde weefsels.
Handdoeken
Voor het drogen van stevig wasgoed van katoen, zoals badstof handdoeken.
Zijde
Behoedzaam drogen van zijden kleding.
Sportkleding
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoen of katoen.
Outdoor
Voor het drogen van outdoor kleding die geschikt is voor
behandeling in een droger.
Donsjacks
Voor het drogen van grote enkele stukken zoals donsjacks.
Mini lading
Economisch drogen van kleine wasladingen.
PROGRAMMA 'S
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info