Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
2
VOORDAT U DE DROGER GAAT GEBRUIKEN
CONTROLEER DE AFVOERSLANG EN HET WA
TERRESERVOIR
Zorg ervoor dat de waterkraan correct is aangesloten.
Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger
correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw
huishoudelijk afvalwatersysteem (zie Installatiegids).
EERSTE GEBRUIK
Wanneer de droger voor de eerste keer wordt ingeschakeld wordt u gevraagd om
De gewenst taal in te stellen
De waarde van uw lokale watergeleiding aan te passen
De droger instellen om al dan niet de laatst gebruikte programma-instelling op te
roepen wanneer u het apparaat inschakelt.
Raadpleeg HINTS EN TIPS en OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN / Instellingen.
6
th
SENSE LIVE-FUNCTIE
Gedetailleerde informatie over het gebruik ervan is te vinden in de 6th
Sense Live-app of in de gids voor Gebruik en Verzorging.
Door de 6th Sense Live-functie kan uw applicatie worden
verbonden met het internet.
Wanneer u de betreende app op uw smartphone / tablet gebruikt
kunt u:
de status van het apparaat bewaken
informatie over de programmastatus ontvangen
een programma instellen en starten
een lopend programma veranderen, aanpassen of resetten
toegang tot extra inhoud krijgen
Technische vereisten:
Een draadloze router 2.4Ghz WiFi b/g/n, aangesloten op het
internet. Let op: het apparaat moet worden geïnstalleerd op een
plaats die goed gedekt wordt door uw draadloze netwerk (goede
signaalsterkte).
Voor Android-gebruikers: een smartphone met Android 4.3 (of
hoger) met een 1280x720 schermresolutie (of hoger).
Voor iOS-gebruikers: een smartphone of een tablet met iOS 8 (of
hoger).
Voor het gebruik van de 6th Sense Live-functie:
Download de app uit de App Store en installeer het op uw
smartphone / tablet. De app biedt de gebruiksvoorwaarden
(juridische voorwaarden), waarvoor uw acceptatie wordt
gevraagd, om de 6th Sense Live-functie wilt gebruiken.
Registreer uw droger met de applicatie en sluit het aan op uw
draadloze thuisnetwerk.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Gids voor Gebruik en Verzorging voor meer details over de
functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van
de Gids voor Gebruik en Verzorging
Controleer of er geen
aanstekers of lucifers in het
wasgoed zijn achtergebleven.
Controleer of het wasgoed niet
is doorweekt met brandbare
vloeistoffen.
WAARSCHUWING
1.
WAS IN DE MACHINE DOEN
Sorteer uw wasgoed voor volgens de aanbevelingen
in de paragraaf "HINTS en TIPS".
Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn.
Maak de deur open en doe de was in de machine.
Houd u aan de maximale belading die te vinden is in
de PROGRAMMATABEL.
2. SLUIT DE DEUR
Zorg ervoor dat er geen was vast komt te zitten
tussen het deurglas en het deurlter.
De deur zodanig sluiten dat u de sluitklik hoort.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info