551851
61
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/62
Pagina verder
61
OCS BEDIENUNGSHANDBUCH
© 2002 Design, 2011 Dok.-Nr. 12-5272-r01 (9/28/11)
INSPEKTION / SERVICE-AUFZEICHNUNG
OCS Seriennummer: ___________________________________________________________________________________________________
OCS Firmware Version: ___________________________________________________________________________________________________
Kaufdatum: ___________________________________________________________________________________________________
Gekauft bei: ___________________________________________________________________________________________________
Unten bitte durch einen autorisierten Oceanic-Händler ausfüllen lassen:
Datum Service durchgeführt Händler / Techniker
OCEANIC WELTWEIT
OCEANIC USA
2002 Davis Street
San Leandro, CA 94577
Tel.: 510/562-0500
Fax: 510/569-5404
Web: www.OceanicWorldwide.com
E-Mail: hello@oceanicusa.com
OCEANIC EUROPA
Augsburg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 821 810342 0 Fax: +49 (0) 821 810342 29
Web: www.oceanic-eu.com
E-Mail: office@oceanic.de
OCEANIC GB
Devon, Vereinigtes Königreich
Tel.: (44) 1404-891819 Fax: +44 (0) 1404-891909
Web: www.OceanicUK.com
E-Mail: helpyou@oceanicuk.com
OCEANIC AUSTRALIEN
Rosebud, Victoria, Australien
Tel.: 61-3-5986-0100 Fax: 61-3-5986-1760
Web: www.OceanicAUS.com.au
E-Mail: sales@OceanicAUS.com.au
OCEANIC ASIEN-PAZIFIK
Singapur
Tel.: +65-6391-1420 Fax: +65-6297-5424
E-Mail: info@oceanicasia.com.sg
OCEANIC HAWAII und MIKRONESIEN
Kapolei, Hawaii
Tel.: 808-682-5488 Fax: 808-682-1068
E-Mail: lbell@oceanicusa.com
61

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic OCS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic OCS in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 8,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic OCS

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - English - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Français - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Italiano - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Espanõl - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 62 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info