551851
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GUIDA RAPIDA ALL'USO
Leggere attentamente il Manuale d'uso ed il Manuale di riferimento per la sicurezza.
OCS
M
S
A
L
Bussola
Luce
Mod. op.
immersione
MENU
CDT
Chrono
Daily AL
Set Time
OROLOGIO
M
< 2 s
MENU
IMPOST.
Date Format
Hour Format
DFLT Time
ALT Time
Time
Date
M
S
A
L
Bussola
Luce
MENU
Fly/Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Dive Mode
History
SN
NORM
(supercie)
MENU
SET F*
Gas 1
Gas 2
Gas 3
50% DFLT
Modalità
Orologio
MENU SET A
Aud AL
Depth AL
EDT AL
TLBG AL*
DTR AL*
MENU SET U
Wet Act
Units
Deep Stop*
Safe Stop*
Algorithm*
Conserv*
Glo Duration
Sampling
ALT 1
ALT 2
ALT 3*
Ultima profondità max, EDT
Quota, orario, temp.
Gas n., FO
2
, PO
2
ALT 1
ALT 2
Orario alternativo
Quota, temp.
M
S
A
L
GAUG
(supercie)
Voci del menu e delle
schermate ALT simili a
NORM tranne le voci
contrassegnate da *.
M
S
A
L
MENU
CDT
Set EDT AL
Set DD1 AL
Set DD2 AL
Set DD3 AL
Dive Mode
FREE
(supercie)
Modalità
Orologio
ALT 1
ALT 2
Ultima profondità
max, EDT
Quota, orario,
Temp.
> Bussola
Luce <
> Bussola
Luce <
2 s
2 s
< 2 s
< 2 s
A
< 2 s
premere
M
< 2 s
A
< 2 s
2 s
2 s
< 2 s
< 2 s
premere
M
< 2 s
A
< 2 s
2 s
< 2 s
< 2 s
Contenuto della confezione
• OCS con batteria CR2450 installata.
• CD (Manuale, programma di interfaccia PC Oceanlog e driver).
2 s
2 s
BUSSOLA
(supercie)
Orologio o
SURF
principale
MENU
BUSSOLA
North
Reference
Calibrate
Set Declin
(se RIF.)
MENU
RIF.
Set
Reverse
S
Inversione
rotta
180
< 2 s
2 s
< 2 s
M
S
A
L
Luce
premere
< 2 s
M
< 2 s
A
< 2 s
A
< 2 s
S
2 s
a
Princi-
pale
S
2 s
a
Princi-
pale
S
2 s
a
Prin-
cipale
Uso dei pulsanti IMPOSTAZIONE
S < 2 s per accedere.
A < 2 s per scorrere in avanti.
M < 2 s per scorrere all'indietro.
S < 2 s per salvare.
Uso dei pulsanti
IMPOSTAZIONE
S < 2 s per accedere.
A < 2 s per scorrere
in avanti.
M < 2 s per scorrere
all'indietro.
S < 2 s per salvare.
Uso dei pulsanti
IMPOSTAZIONE
S < 2 s per accedere.
A < 2 s per scorrere
in avanti.
M < 2 s per scorrere
all'indietro.
S < 2 s per salvare.
S
2 s
a
Bus-
sola
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic OCS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic OCS in de taal/talen: Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,72 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic OCS

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - English - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Français - 62 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Italiano - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Espanõl - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 62 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info