551851
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
QUICK-START LEITFADEN
Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits- und Referenzhandbuch
OCS
M
S
A
L
Kompass
Licht
Tauchen
OP-Modus
MENÜ
CDT
Chrono
Tägl. AL
Zeit einstellen
UHR
M
< 2 S.
SET MENÜ
Datums-
format
Stunden-
format
DFLT Stan-
dardzeit
ALT Zeit
Zeit
Datum
M
S
A
L
Kompass
Licht
MENÜ
Fly/Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Tauchmodus
History
SN
NORM
(Oberäche)
SET F
MENÜ*
Gas 1
Gas 2
Gas 3
50 % DFLT
Uhr
Modus
SET A MENÜ
Aud AL
Tiefen AL
EDT AL
TLBG AL*
DTR AL*
SET U MENÜ
Wasserakt
Einheiten
Tiefenstopp*
Sicherheits-
stopp*
Algorithmus*
Konserv*
Dauer
Displaybe-
leuchtung
Aufzeich-
nungsin-
tervall
ALT 1
ALT 2
ALT 3*
Letzte Max. Tiefe, EDT
Höhe, Zeit, Temp
Gas #, FO
2
, PO
2
ALT 1
ALT 2
Alternativ-Zeit
Höhe, Temp
M
S
A
L
GAUG
(Oberäche)
Elemente Menü
und ALT ähnlich
wie in NORM
ohne markierte
Elemente *.
M
S
A
L
MENÜ
CDT
Set EDT AL
Set DD1 AL
Set DD2 AL
Set DD3 AL
Tauchmodus
FREE
(Oberäche)
Uhr
Modus
ALT 1
ALT 2
Letzte Max
Tiefe, EDT
Höhe, Zeit,
Temp
> Kompass
Licht <
> Kompass
Licht <
2 S.
2 S.
< 2 S.
< 2 S.
A
< 2 S.
Drücken
M
< 2 S.
A
< 2 S.
2 S.
2 S.
< 2 S.
< 2 S.
Drücken
M
<
2 S.
A
<
2 S.
2 S.
< 2 S.
< 2 S.
Verpackungsinhalt:
• OCS mit eingelegter CR2450 Batterie.
• CD (Handbuch, Oceanlog PC-Schnittstellenprogramm
und Treiber).
2 S.
2 S.
KOMPASS
(Oberäche)
Uhr oder
OBERF
HAUPT
KOMPASS
MENÜ
Norden
Referenz
Kalibrieren
Set Deklin.
(wenn REF)
REF
MENÜ
Set
Umkeh-
ren
S
Umkehr-
Zielrichtung
180
< 2 S.
2 S.
< 2 S.
M
S
A
L
Licht
Drücken
< 2 S.
M
< 2 S.
A
< 2 S.
A
<
2 S.
S
2 S.
zu
Haupt
S
2 S.
zu
Haupt
S
2 S.
zu
Haupt
SET Knopfbetätigung
S<2 - zugreifen.
A<2 - nach oben.
M<2 - nach unten.
S<2 - speichern.
SET Knopfbetä-
tigung
S<2 - zugreifen.
A<2 - nach oben.
M<2 - nach unten.
S<2 - speichern.
SET Knopfbetä-
tigung
S<2 - zugreifen.
A<2 - nach oben.
M<2 - nach unten.
S<2 - speichern.
S
2 S.
zu
Comp
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic OCS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic OCS in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic OCS

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - English - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Français - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Italiano - 62 pagina's

Oceanic OCS Snelstart handleiding - Espanõl - 2 pagina's

Oceanic OCS Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 62 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info