• Zenders niet meer in volgorde en sommige zijn weg

  Gesteld op 8-9-2019 om 10:15 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Voer even een fabrieksreset uit van de Humax waarbij je meteen alle zenders opnieuw laadt. Opnames blijven hierbij bewaard, tenzij je er zelf voor kiest de schijf te formatteren d.m.v. het plaatsen van een vinkje. Plaats je dat niet blijven alle opnames dus bewaard.

   Als dit niet baat, laat het dan even ween.

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics

   Geantwoord op 9-9-2019 om 20:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info