• Ik heb een vraag over de afstandsbediening. Onze huidige ( RM-F01) heeft kennelijk de geest gegeven. Opgenomen programma's kan je via de "media"knop bekijken. Ik probeer nu onze vorige afstandsbediening van Humax( RS-505) te gebruiken. Dat werkt goed, ook om op te nemen. Maar ik weet niet hoe ik ze kan bekijken, omdat er geen "media"knop op zit. Graag uw advies

  Gesteld op 4-9-2019 om 13:53 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Je hebt dan eigenlijk de originele afstandsbediening nodig, maar vaak kan het ook middels de Menu knop. Je gaat dan naar het menu, en kiest voor Video. Dan kom je ook in Media terecht.

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 5-9-2019 om 00:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info