• Mijn iHDR-5050C neemt elke dag een programma op kanaal 13 op wat moet ik hier aan doen.

  Gesteld op 14-9-2019 om 08:52 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Kijk even of dat programma voorkomt in de time planning. Daarvoor ga je naar de Guide, en drukt vervolgens op de gele toets. Daar zie je alle planningen staan. Wis deze, waarvan je geen gebruik meer wenst te maken. Hoe dat werkt word aangegeven. Je gebruikt daarvoor de kleurentoetsen.

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics. Geantwoord op 17-9-2019 om 07:11

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info