Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
53
HINWEISE
•Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthal-
tenen Anweisungen. Die Anweisungen können nicht alle eventuell auftretenden Umstände
bzw. Situationen absehen. Daher ist bei der Installation, dem Betrieb und der
Aufbewahrung eines jeden Haushaltsgerätes stets mit gesundem Menschenverstand und
Vorsicht vorzugehen.
Dieses Gerät wurde ausschließlich als Haushaltsgerät zum Kühlen von Wohnräumen entwi-
ckelt und darf nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.
Eingriffe oder Änderungen, die die Betriebseigenschaften des Gerätes verändern, stellen
eine Gefahrenquelle dar.
Das Gerät ist gemäß den inländischen Vorschriften für den Anlagenbau zu installieren.
•Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Händler auto-
risierte Kundendienststellen. Reparaturen, die von Nichtfachleuten vorgenommen werden,
können gefährlich sein.
Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden. Das Gerät darf nicht von
Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen
Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind,
gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwort-
lichen Person beaufsichtigt und in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden. Dafür
sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Das Gerät ist an eine einwandfrei geerdete Steckdose anzuschließen. Lassen Sie Ihre
Hausstromversorgungsanlage von einem Elektriker überprüfen.
•Vermeiden Sie für das Stromversorgungskabel die Verwendung von Verlängerungskabeln.
•Vor Beginn jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.
Ziehen Sie zum Verstellen des Gerätes nicht direkt am Netzkabel.
Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen, wo die Luft Gas, Schwefel
oder Öl enthalten könnte, aufstellen.
Das Gerät mindestens 50 cm von entflammbaren Stoffen (Alkohol, usw.) oder von unter
Druck stehenden Behältern (z.B. Sprühflaschen) entfernt halten.
Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
Reinigen Sie den Luftfilter mindestens ein Mal wöchentlich.
•Vermeiden Sie den Einsatz von Heizgeräten in der Nähe des Klimagerätes.
Das Gerät ist aufrecht oder auf einer schrägen Transportstütze zu transportieren.
•Vor einem Transport das im Geräte enthaltene Wasser ausleeren.
Nach einem Transport mindestens 1 Stunde warten, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.
Decken Sie das Gerät zur Aufbewahrung nicht mit Plastiksäcken ab.
Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Entsorgen Sie es daher in den entspre-
chenden Behältern für getrennte Abfallsammlung.
Bringen Sie das Klimagerät am Ende seiner Nutzzeit zu den eigens eingerichteten
Sammelstellen.
R410 ist ein Kältemittel gemäß den EG-Umweltvorgaben. Es ist darauf zu achten, dass der
Kühlkreis des Gerätes nicht angebohrt wird.
UMWELTINFORMATION: Dieses Gerät enthält fluorierte Treibstoffgase, die im Kyoto-Protokoll
aufgeführt sind. Die Wartungs- und Entsorgungsarbeiten sind ausschließlich von
Fachpersonal durchzuführen(R410A, GWP=1975).
DE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik het water dat in de machine zit afvoeren? Gesteld op 27-7-2018 om 08:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een delonghi pac95. Wanneer hij langer dan een kwartier aanstaat omt er veel water ui het apparaat. Waar zit de opvangbak. Heeft iemand een schena van dit apparaat.
  Gesteld op 23-7-2018 om 19:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er zit onderaan achter een dopje langs waar het opvangbakje kan geleegd worden. Echter kan er een buisje verstopt geraken en dan loopt het water er onder uit. Hebben wij ook gehad. Indien niet meer in garantie: zijkant openschroeven, paneel eraf en gaatje van dat buisje met soepele draad openprikken. Geantwoord op 24-7-2018 om 10:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hier mijn notitie van toen: De technieker heeft het toestel geopend (langs de linkerzijde als je er voor staat) en op halve hoogte het ondiepe witte wateropvangbakje (onder de koelelementen) daar de afvoer van doorgeprikt met een fijne schroevendraaier en alles terug toegemaakt. Werkt sindsdien foutloos, geen druppel meer gezien.
   NinaGeantwoord op 24-7-2018 om 10:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Werkt de airco op gas moeten we dat zelf bijvullen want hij koelt niet meer Gesteld op 26-5-2018 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Contacteer de firma voor onderzoek en herstelling. Het kan iets simpel zijn als een verstopte waterafvoer. Geen idee of er gas inzit, maar zeker niet aan gaan zelf prutsen. Geantwoord op 27-5-2018 om 08:54

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Er komt water uit aan de achterkant Gesteld op 19-7-2014 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het waterreservoir moet geregeld geleegd worden, maar ik kan er niet aan, in de handleiding staat nergens hoe te doen (aan einde seizoen alleen maar ???), met of zonder zwarte stop, er lopen liters water uit onderaan (per uur).
  Nina
  ninavanwon@hotmail.com Gesteld op 3-7-2010 om 10:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ja zelfde probleem die lekbak noemen ze in het schema tray maar ik kan ook geen zwart stop bestellen die in de lekbak vooraan moet heeft hier iemand nog meer problemen mee? en zo ja waar zou je zo'n stop kunnen bestellen?
   groeten vincent mastervinnie23@hotmail.com Geantwoord op 18-10-2011 om 12:56

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden
  • De technieker heeft het toestel geopend (langs de linkerzijde als je er voor staat) en op halve hoogte het ondiepe witte wateropvangbakje (onder de koelelementen) daar de afvoer van doorgeprikt met een fijne schroevendraaier en alles terug toegemaakt. Werkt sindsdien foutloos, geen druppel meer gezien.
   NinaGeantwoord op 22-7-2014 om 19:28

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi pac a 95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi pac a 95 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info