Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
19
IMPORTANT SAFEGUARDS
Use this appliance only as described in this instruction manual. As with all electrical equip-
ment, whilst the instructions aim to cover as many eventualities as possible, caution and
common sense should be applied when operating and installing this appliance.
This appliance is designed for home air conditioning and must not be used for other pur-
poses
It is dangerous to modify or alter the characteristics of the appliance in any way.
The appliance must be installed in conformity with national legislation regulating electrical
equipment and installations.
If the appliance requires repair, contact a Service Centre authorised by the manufacturer
only. Repairs carried out by unauthorised personnel may be dangerous.
This appliance must be used exclusively by adults.
Never allow the appliance to be used by people (including children) with psychological,
physical or sensory impairments or with insufficient experience and knowledge, unless clo-
sely supervised and instructed by someone responsible for their safety. Young children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The appliance must be connected to an efficient earth system. Have your electrical circuit
checked by a qualified electrician.
Do not use extension cables.
Before cleaning or maintenance, always unplug the appliance from the mains socket.
Never unplug the appliance by pulling on the power cable.
Do not install the appliance in rooms containing gas, oil or sulphur. Do not install near sour-
ces of heat
Keep the appliance at least 50 cm away from flammable substances (alcohol etc) or pres-
surised containers (eg aerosol cans).
Do not rest heavy or hot objects on top of the appliance.
Clean the air filter at least once a week.
Avoid using heating appliances near the air conditioner.
Always transport the appliance upright or resting on one side. Before moving the applian-
ce, empty the internal circuit completely of water. After moving the appliance, wait at least
1 hour before starting it.
When putting the appliance away, do not cover with plastic bags.
The materials used for packaging can be recycled. You are therefore recommended to dis-
pose of them in special differentiated waste collection containers.
At the end of its working life, consign the appliance to a specialist collection centre.
If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised
technical service centre in order to avoid all risk.
R410A refrigerant gas conforms to EC regulations on the environment. Avoid perforating the
refrigerant circuit of the appliance.
ENVIRONMENTAL INFORMATION: This unit contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Maintenance and disposal must be carried out by qualified per-
sonnel only (R410A, GWP=1975).
GB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik het water dat in de machine zit afvoeren? Gesteld op 27-7-2018 om 08:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een delonghi pac95. Wanneer hij langer dan een kwartier aanstaat omt er veel water ui het apparaat. Waar zit de opvangbak. Heeft iemand een schena van dit apparaat.
  Gesteld op 23-7-2018 om 19:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er zit onderaan achter een dopje langs waar het opvangbakje kan geleegd worden. Echter kan er een buisje verstopt geraken en dan loopt het water er onder uit. Hebben wij ook gehad. Indien niet meer in garantie: zijkant openschroeven, paneel eraf en gaatje van dat buisje met soepele draad openprikken. Geantwoord op 24-7-2018 om 10:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hier mijn notitie van toen: De technieker heeft het toestel geopend (langs de linkerzijde als je er voor staat) en op halve hoogte het ondiepe witte wateropvangbakje (onder de koelelementen) daar de afvoer van doorgeprikt met een fijne schroevendraaier en alles terug toegemaakt. Werkt sindsdien foutloos, geen druppel meer gezien.
   NinaGeantwoord op 24-7-2018 om 10:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Werkt de airco op gas moeten we dat zelf bijvullen want hij koelt niet meer Gesteld op 26-5-2018 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Contacteer de firma voor onderzoek en herstelling. Het kan iets simpel zijn als een verstopte waterafvoer. Geen idee of er gas inzit, maar zeker niet aan gaan zelf prutsen. Geantwoord op 27-5-2018 om 08:54

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Er komt water uit aan de achterkant Gesteld op 19-7-2014 om 18:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het waterreservoir moet geregeld geleegd worden, maar ik kan er niet aan, in de handleiding staat nergens hoe te doen (aan einde seizoen alleen maar ???), met of zonder zwarte stop, er lopen liters water uit onderaan (per uur).
  Nina
  ninavanwon@hotmail.com Gesteld op 3-7-2010 om 10:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ja zelfde probleem die lekbak noemen ze in het schema tray maar ik kan ook geen zwart stop bestellen die in de lekbak vooraan moet heeft hier iemand nog meer problemen mee? en zo ja waar zou je zo'n stop kunnen bestellen?
   groeten vincent mastervinnie23@hotmail.com Geantwoord op 18-10-2011 om 12:56

   Waardeer dit antwoord (10)Misbruik melden
  • De technieker heeft het toestel geopend (langs de linkerzijde als je er voor staat) en op halve hoogte het ondiepe witte wateropvangbakje (onder de koelelementen) daar de afvoer van doorgeprikt met een fijne schroevendraaier en alles terug toegemaakt. Werkt sindsdien foutloos, geen druppel meer gezien.
   NinaGeantwoord op 22-7-2014 om 19:28

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi pac a 95 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi pac a 95 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info