Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
5019 307 00157
Die empfohlenen Trockenzeiten gelten bei Schleuderdrehzahlen von 800, 1000 und 1200 U/min.
Bei einer niedrigeren Schleuderdrehzahl sollte eine längere Trockenzeit gewählt werden.
Die Trockenzeiten können sich bei Frotteestoffen und anderen dicken Stoffen erhöhen.
Trockenzeiten
Optionen Richtwerte für die
Wahl der Trockenzeit Max.
Wäschemenge
Schonen
Reduziert die Trockenintensität
(für Feinwäsche empfohlen)
Schleuderdrehzahl
Waschmaschine
U/min
800 U/min
1000 U/min
1200 Kg
Baumwolle
Max. 5 kg
Schranktrocken plus 85’
110’ -60’
100’
3,5
5,0
Schranktrocken 65’
90’ -50’
75’
3,5
5,0
Bügeltrocken 55’
75’ -30’
65’
3,5
5,0
Pflegeleicht
Max. 2,5 kg
Schranktrocken plus 40’ 20’ -2,5
Schranktrocken 35’ 15’ -2,5
Bügeltrocken 30’ 10’ -2,5
Lüften Die Wäsche wird 6 Minuten lang, ohne Heizung
durchlüftet. -----
Starten Startet den Trockenvorgang.
Ein Die Anzeige leuchtet auf, wenn
der Trockner eingeschaltet ist.
Flusensieb Die Anzeige leuchtet auf, wenn
das Flusensieb gereinigt
werden muss. Nach jedem
Trockenvorgang das
Flusensieb reinigen.
PROGRAMMABLAUF-ANZEIGE
Trocknen
Lüften
Ende
Der Trockenzeitwahlknopf
zeigt das Fortschreiten des
Trockenvorgangs an.
AWZ 2200
DKURZANLEITUNG
Bitte auch die Bedienungs- und
Installationsanleitung:
aufmerksam durchlesen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 2200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 2200 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 2200

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Whirlpool awz 2200 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info