634250
23
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing bedieningselement
22
9. Gebruiksaanwijzing combinatieklok
9.1 Combinatieklok
Algemeen Met de standaard/combiklok kan het tijdstip van het begin van de verwarming in een
periode van 7 dagen vooruit gekozen worden. Het is mogelijk tot 3 verschillende
tijdstippen voor het inschakelen te kiezen, echter slechts één kan geactiveerd
worden. De standaardklok heeft een wekfunctie, de combiklok heeft een
temperatuurregelaar. De combiklok kan slechts gebruikt worden voor de
verwarmingsapparaten AT 2000 (S), 3500, 5000, waar men de temperatuur vooraf
kan kiezen.
Na het inschakelen van de ontsteking toont de klok de actuele tijd en dag van de
week. Wanneer het verwarmingsapparaat aan is, zijn de toetsen en het display
verlicht.
Na het aansluiten van de stroomtoevoer knipperen alle symbolen in het display. De
juiste tijd en de dag van de week moeten ingesteld worden. TRS-voertuigen hebben
geen display.
Bediening Het bedienen van de klok is zo, dat alle knipperende symbolen met de toetsen
en ingesteld kunnen worden. Drukt men langer dan 5 seconden niet op een
toets, dan wordt de zichtbare tijd opgeslagen. Drukt men de toetsen
en langer
dan twee seconden, dan wordt het snel voor- en teruglopen geactiveerd. Wordt het
contact uitgeschakeld terwijl het verwarmingsapparaat in continu bedrijf is, dan
verschijnt op het display een restlooptijd van 15 minuten, maar het verwarmings-
apparaat blijft in werking.
AirTop
2000 (S)/3500/5000
In geval van verwarmingsapparaten die een storingscode geven, kan op het display
een getal (een foutcode) verschijnen. Zoekt u in dat geval een Webasto service punt
op.
Aanzetten Handmatig: druk op de toets (continu verwarmen).
Automatisch: programmeer het begintijdstip van de verwarming
Uitzetten Handmatig: druk op de toets
Automatisch: programmeer de uitschakeltijd, is het verwarmingsapparaat reeds in
werking, stel dan de restlooptijd in.
Tijd/dag instellen Toets langer dan 2 seconden indrukken – tijd knippert – met de toetsten en
tijd instellen – dag knippert – dag van de week instellen.
Opvragen tijd Indien de ontsteking uit is: druk op toets
Programmeren begin
verwarming
Druk op toets – geheugenplaats knippert – met de toetsen en het begintijdstip
instellen – Na herhaalde keren de toets
indrukken kunnen de geheugenplaatsen 2
en 3 geprogrammeerd of in de modus tijd gewisseld worden.
A
fb. 48
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Webasto-AIRTOP-5000

Zoeken resetten

 • mijn 2000 st wil niet aan slaan lampje geeft 6 lange pulsjes
  Gesteld op 4-4-2022 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn Webasto 5000 geeft aan dat hij oververhit raakt. 10x knipperen. Bij controle komt er voldoende lucht uit de verwarmingsbuizen, en afvoer van uitlaatgassen is ook krachtig. De aanvoer van lucht is ook oke. Wat kan het nog meer zijn? Gesteld op 22-8-2017 om 08:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan zijn dat de sensor defect is. Zelf had ik dit probleem ook en kon het eerst niet vinden. Ik heb het volgende gedaan: eerst de toevoer buis voor lucht gedemonteerd en de kachel gestart, nog steeds over verhitting. Toe ook de hetelucht buis bij de kachel los gehaald. Toen geen probleem meer. Zowel de afvoergassen alsook de afvoer van hete lucht was naar mijn mening voldoende toe eea nog was aangesloten.
   Achteraf bleek dat de hetelucht kanalen aan de binnenzijde opgezet waren. Heb daar foto's van. Vreemd genoeg was dat ergens midden in de luchtkanalen ontstaan. Geantwoord op 14-2-2018 om 08:51

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Webasto AIRTOP 5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Webasto AIRTOP 5000 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Webasto AIRTOP 5000

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - English - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info