634250
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Ident-Nr. 9011433A 05/0406
Operating and servicing
instructions
Air Top 3500
Air Top 5000
n
n
n
be operated using the diesel fuel prescribed by the
vehicle manufacturer. Class EL heating oil (not L heating
oil) may also be used as long as it complies with the
normal quality available on the German market pursuant
to DIN 51603.
We know of no negative influences due to additives.
If fuel is extracted from the vehicle's tank, follow the
additive instructions issued by the vehicle manufacturer.
If you change to low-temperature fuel, the heater must be
operated for approx. 15 minutes so that the fuel system is
filled with the new fuel.
be shut down by removing the fuse if lots of smoke,
unusual combustion noise or a smell of fuel develops.
Do not restart it until the heater has been tested by
Webasto-trained personnel.
be started at least one per months with a cold engine and
at the lowest blower setting for 10 minutes. The heater
must be checked by an expert at the latest at the start of
the cold weather.
The heater :must
G
General information
Maintenance and safety instructions
Dear Webasto user
We presume that the principle and mode of operation of your new heater has been
explained to your complete satisfaction by the workshop / service centre which
installed the heater. This manual summarizes the main points of importance for using
the heaters Air Top 3500 and Air Top 5000.
The heater has been type-tested and approved in
accordance with EC Directives 72/245/EEC (EMC) and 2001/56/EC (heater) with the
following EC permit numbers: e1*72/255*95/54*1221*--
e1*2001/56*0015*--
e1*2001/56*0016*--
The year in which the heater was used for the first time must be permanently displayed
on the factory plate be deleting the inapplicable years from the plate.
To install the Air Top 3500 and Air Top 5000 heater in hazchem vehicles,
the requirements of ADR/RID part 9 para. 9.2.4.7 Combustion heating systems, must
also be satisfied.
Keep the hot air inlet and hot air outlet free of dirt and foreign bodies.
Contaminated or blocked hot air lines may cause overheating and thus result in the
overheating cut-out tripping.
Do not stand on the heater and do not place any heavy items on the heater or throw
items at the heater.
Do not place any items of clothing, textiles or similar materials over the heater or in front
of the hot air inlet and the hot air outlet.
The current of hot air in the heater must not be restricted or blocked by highly
inflammable substances or materials such as rags, cleaning wool, etc.
Air Top 3500 / Air Top 5000
NOTE:
The provisions of these Directives are binding within the territory governed by
EU Directive 70/156/EEC and should similarly be observed in countries without
specific regulations!
The heaters are not designed for heating hazardous substance transport
compartments.
The heaters must be installed as described in the installation instructions. The
installation must be tested in compliance with the statutory regulations for the installation.
For further details refer to the installation instructions.
n
n
be exposed to temperatures over +85°C. If it is exposed
to temperatures above this level the electronics may
suffer permanent damage.
be cleaned using a high pressure cleaner.
The heater :must not
D
n
n
n
at filling stations or tank farms.
in places where inflammable vapours or dust may form
(for example near fuel, coal, wood dust or cereal stores).
in enclosed areas (for example garages), not even if you
use the timer or Telestart.
The heater must not be operated:
Risk of explosion
and asphyxiation
!
Webasto AG
Kraillinger Strasse 5
- 82131 Stockdorf
http://www.webasto.de
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Webasto-AIRTOP-5000

Zoeken resetten

 • mijn 2000 st wil niet aan slaan lampje geeft 6 lange pulsjes
  Gesteld op 4-4-2022 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn Webasto 5000 geeft aan dat hij oververhit raakt. 10x knipperen. Bij controle komt er voldoende lucht uit de verwarmingsbuizen, en afvoer van uitlaatgassen is ook krachtig. De aanvoer van lucht is ook oke. Wat kan het nog meer zijn? Gesteld op 22-8-2017 om 08:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het kan zijn dat de sensor defect is. Zelf had ik dit probleem ook en kon het eerst niet vinden. Ik heb het volgende gedaan: eerst de toevoer buis voor lucht gedemonteerd en de kachel gestart, nog steeds over verhitting. Toe ook de hetelucht buis bij de kachel los gehaald. Toen geen probleem meer. Zowel de afvoergassen alsook de afvoer van hete lucht was naar mijn mening voldoende toe eea nog was aangesloten.
   Achteraf bleek dat de hetelucht kanalen aan de binnenzijde opgezet waren. Heb daar foto's van. Vreemd genoeg was dat ergens midden in de luchtkanalen ontstaan. Geantwoord op 14-2-2018 om 08:51

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Webasto AIRTOP 5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Webasto AIRTOP 5000 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0.05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Webasto AIRTOP 5000

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 25 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Français - 4 pagina's

Webasto AIRTOP 5000 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 4 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info