600883

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/97
Pagina verder
Geavanceerde
gebruikers-
handleiding
internet
Technicolor TC7210
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Technicolor-TC7210---Ziggo

Zoeken resetten

 • Ik heb een Technicolor TC7210 modem van Ziggo. Aan dit modem heb ik een LaCie Rikiki USB 3 HD aangesloten. Ik wil deze externe schijf gebruiken voor het opslaan van mijn CD's omdat ik een SONOS playbar heb. Ik zie de Externe HD wel ergens in het netwerk hangen maar kan deze niet benaderen. In de configuratie van de Modemheb ik alles ingesteld wat ik maar kon instellen maar er komt geen verandering in het benaderen van de schijf.
  Ik heb zelfs een TP-link Single USB2.0 Port MFP and Storage Server gekocht maar ook dan kan ik mijn externe HDD niet benaderen. Moet ik de HDD formatteren? een bepaalde mappenstructuur aanbrengen?
  Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  Han Gesteld op 25-4-2020 om 20:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik op een bepaalde tijd de wifi automatisch uitzetten en dan de wifi weer automatisch inschakelen op de modem van Ziggo. Het betreft de TC7210. Dit om te zorgen dat de kinderen na 22:00 uur s'avonds niet meer op het wifi netwerk kunnen na 22:00 uur. Andere bewoners moeten dit overigens wel kunnen. Mij lijkt dan dat je ergens in een schema een device moet selecteren en hieraan een tijdschema moet kunnen koppelen. Ik kan echt niet vinden waar, terwijl ik het vroeger op mijn Linksys zonder problemen wel kon doen.
  Een schakelklok botweg tussen de modem of handmatig inloggen is geen optie. Zelf wil ik in de nacht nl wel kunnen internetten draadloos.
  Moet ik dan intern uitzetten en de hotspot aan laten oid. Gesteld op 17-12-2016 om 22:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo ik heb een repeater van dymond model WR03 maar mijn modem geeft geen internet weer hij zegt dat er een beveilinging op hoe krijg ik de repeater alsnog werkend Gesteld op 22-8-2016 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb waarschijnlijk hetzelfde probleem en ontdekt dat mijn modem alleen WPA2 met PSK ondersteund. De repeater ondersteunt dit dus niet. Morgen meteen terug naar Action. Geantwoord op 4-9-2016 om 16:10

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technicolor TC7210 - Ziggo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technicolor TC7210 - Ziggo in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Technicolor TC7210 - Ziggo

Technicolor TC7210 - Ziggo Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info