• Ik heb een Technicolor TC7210 modem van Ziggo. Aan dit modem heb ik een LaCie Rikiki USB 3 HD aangesloten. Ik wil deze externe schijf gebruiken voor het opslaan van mijn CD's omdat ik een SONOS playbar heb. Ik zie de Externe HD wel ergens in het netwerk hangen maar kan deze niet benaderen. In de configuratie van de Modemheb ik alles ingesteld wat ik maar kon instellen maar er komt geen verandering in het benaderen van de schijf.
    Ik heb zelfs een TP-link Single USB2.0 Port MFP and Storage Server gekocht maar ook dan kan ik mijn externe HDD niet benaderen. Moet ik de HDD formatteren? een bepaalde mappenstructuur aanbrengen?
    Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
    Han

    Gesteld op 25-4-2020 om 20:05 in forum Technicolor TC7210 - Ziggo Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info