• hoe kan ik op een bepaalde tijd de wifi automatisch uitzetten en dan de wifi weer automatisch inschakelen op de modem van Ziggo. Het betreft de TC7210. Dit om te zorgen dat de kinderen na 22:00 uur s'avonds niet meer op het wifi netwerk kunnen na 22:00 uur. Andere bewoners moeten dit overigens wel kunnen. Mij lijkt dan dat je ergens in een schema een device moet selecteren en hieraan een tijdschema moet kunnen koppelen. Ik kan echt niet vinden waar, terwijl ik het vroeger op mijn Linksys zonder problemen wel kon doen.
    Een schakelklok botweg tussen de modem of handmatig inloggen is geen optie. Zelf wil ik in de nacht nl wel kunnen internetten draadloos.
    Moet ik dan intern uitzetten en de hotspot aan laten oid.

    Gesteld op 17-12-2016 om 22:27 in forum Technicolor TC7210 - Ziggo Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info