• mijn pioneer initialiseert geen 1 disc. als ik een complete lege dvd+rw (disc gewist met nero 10) gebeurd er niks. hij initialiseert niet eens automatisch en als ik dit handmatig doen wil is deze optie niet mogelijk bij initialiseren option is alle letters grijs. kan niet laten initialiseren. er staat alleen. op deze disc kan niet worden opgenomen.. terwijl het een herschrijfbare disc is. hij weigert te initialiseren alsof hij geen disc ziet. en als ik wil branden en doe een lege dvd+rw disc in staat er: voer een herschrijfbare disc in. op deze disc kan niet opgenomen worden. fijn is dat kan niets branden of initialiseren

    Gesteld op 21-11-2013 om 18:50 in forum Pioneer DVR-555H-S Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info