• Op mijn computer die leeg is geweest, heb ik pinnacle studio plus versie 11 opnieuw geinstalleerd vanaf mijn gekochte install DVD.
  Als ik nu wil beginnen aan een nieuwe film vraagt hij steeds om de activeringscode/.
  Voer ik die in dan zegt het programma dat het niet klopt.
  In het hoofdje bestanden komen wel keurig al mijn videos te staan.
  Wat is er aan de hand?
  Ine uit Oss

  Gesteld op 11-8-2019 om 13:41 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden
  • Ine,
   Mogelijk heb je ipv de activatiesleutel (ontvangen via E-mail) de Serial number/Activation Key opgegeven. Deze laatste geeft je alleen in het begin op bij de registratie. De activatiesleutel kan je bekijken in:
   Help / Activatiesleutels bekijken. Die sleutels zijn uitsluitend getallen. Ik hoop dat dit de oorzaak is geweest.
   Succes gewenst
   Koop Geantwoord op 11-8-2019 om 16:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info