• Er is geen geldig invoersignaal gevonden, terwijl Pinnacle wel verbonden is.

  Gesteld op 4-2-2019 om 10:00 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden
  • De invoering van de bron moet bewust worden uitgevoerd. Normaliter staat deze op een interne camera. Dus even zoeken bij instellingen. Geantwoord op 4-2-2019 om 11:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik vind dit vreemd omdat ik toen jaar tijd geen invoercode heb ingebracht . Nu bij film 50 krijg ik pas deze melding. Dat de kabels niet goed zijn aangesloten. Heel vreemd. Geantwoord op 4-2-2019 om 13:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Probleem opgelost. Het lag aan de kabel van de videocamera naar pinnacle. Ik had nog een andere liggen en deze gebruikt en nu werkt het gelukkig wel. Geantwoord op 6-2-2019 om 12:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info