• Er is geen geldig invoersignaal gevonden, terwijl Pinnacle wel verbonden is.

  Gesteld op 4-2-2019 om 10:00 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden
  • De invoering van de bron moet bewust worden uitgevoerd. Normaliter staat deze op een interne camera. Dus even zoeken bij instellingen. Geantwoord op 4-2-2019 om 11:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik vind dit vreemd omdat ik toen jaar tijd geen invoercode heb ingebracht . Nu bij film 50 krijg ik pas deze melding. Dat de kabels niet goed zijn aangesloten. Heel vreemd. Geantwoord op 4-2-2019 om 13:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Probleem opgelost. Het lag aan de kabel van de videocamera naar pinnacle. Ik had nog een andere liggen en deze gebruikt en nu werkt het gelukkig wel. Geantwoord op 6-2-2019 om 12:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info