• Ik heb de pinnacle studio 11 het filmpje maken gaat goed alleen bij het branden krijg ik steeds deze foutmelding 0/17822@00.00.00.00[00.00.00.00.01.18.32.22] c:\documents and settings\allusers\aookication data\pinnacle studio\data\render/(naam filmpje) daarna 71c00311\dvd\studiosewuence\temp Wie o Wie kan me verder helpen

  Gesteld op 29-8-2019 om 13:47 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden
  • Hoe bedoel je: "Het filmpje maken gaat goed"? De foutmelding wijst op een "Render-fout".
   Zorg dat het desbetreffende project geladen is. Ga naar > Setup > Video- en audio-instellingen > en controleer of "Renderen op de achtergrond is ingeschakeld".
   Ga naar > Bestand > Tijdelijke bestanden verwijderen ... > en vink aan dat de hulpbestanden voor het huidige project worden verwijderd. Klik "OK".
   Wacht tot het gehele project is gerenderd - dus alle groen in de tijdbalk is oranje/rood geworden.
   Probeer opnieuw de schijf te maken. Geantwoord op 29-8-2019 om 16:29

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Ik bedoel met het filmpje maken gaat goed dat ik wel een nieuw project kan maken maar dat het bij het branden mis gaat bedankt voor het antwoord ik ga het vanavond proberen. Geantwoord op 29-8-2019 om 16:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info