• Wij hebben 912 cm kassa overgenomen...vraagt telkens naar manager code....deze is ons niet bekent ....hoe kan je deze kassa resetten zonder deze manager code.....

  Gesteld op 17-4-2017 om 10:25 in forum Olympia CM 912 Misbruik melden
  • wij hebben 3 van deze kassa's maar een managercode is mij niet bekend. wel een manager sleuteltje om de kassa in de Z of P stand te zetten.

   Zet de sleutel in de onderste stand en voer een complete reset van het geheugen uit. Geantwoord op 17-4-2017 om 10:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Nog even nagezocht voor je:

   ga naar menu 80
   Wis alle gebruikers

   Sleutelschakelaar op PRG. ? Programmeernummer 80 selecteren (zie paragraaf 5.1.2). ? Bevestig met de toets ?CONTANT?. Op het display worden de te wissen gegevens weergegeven. ? Selecteer met de toetsen ??? en ??? het te wissen gebied. ? Bevestig met de toets ?CONTANT?. ??3$$??$$$3$PROGRAMMERING ALLE GEBRUIKERS ALLE OMZETGROEPEN ALLE PLU'S E-JOURNAAL ALLE RAPPORTEN ALLE SYSTEMEN ? Bevestig de vraag met de toets ?CONTANT?. 3$ ? Beëindig de programmering door drukken op de toets ?Subtotaal Geantwoord op 17-4-2017 om 10:34

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • ik heb ook dit probleem, maar als ik met men sleutel naar PRG ga kan ik geen programma selecteren, hij vraagt achter de manager pincode, weet iemand raad voor me ?? Geantwoord op 19-2-2018 om 16:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info