Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
10
section 3 - tecHnicAL DAtA
Note. Gas consumption is calculated using a
caloric value of 95.65 MJ/m
3
(2569 Btu/ft
3
)
gross or 88.0 MJ/m
3
(2,360 Btu/ft
3
) nett
To obtain the gas consumption at a different
caloric value:
a. For l/s - divide the gross heat input (kW) by
the gross C.V. of the gas (MJ/m
3
)
b. For ft
3
/h - divide the gross heat input (Btu/h)
by the gross C.V. of the gas (Btu/ft
3
)
c. For m
3
/h - multiply l/s by 3.6.
Key to symbols
PMS = Maximum operating pressure of water
C
13
C
33
= A room sealed appliance designed for connection via ducts to a horizontal
or vertical terminal, which admits fresh air to the burner and discharges
theproductsofcombustiontotheoutsidethroughoriceswhich,inthis
case, are concentric. The fan is up stream of the combustion chamber.
I
3P
= An appliance designed for use on 3rd Family gas, Group P only.
* The value is used in the UK Government’s Standard Assessment Procedure (SAP) for energy rating of dwellings. The test data from
whichithasbeencalculatedhavebeencertiedbyanotiedbody.
Morco GB 24 30
Gas supply I
3p
- G31 - 37mbar
Gas Supply Connection 15mm copper compression
Injector Size (mm) 3.75 3.75
Inlet Connection Domestic Hot Water G
1
/2
Outlet Connection Domestic Hot Water G
1
/2
Flow Connection Central Heating G
3
/4
Return Connection Central Heating G
3
/4
Flue Terminal Diameter mm (in) 100 (4)
Average Flue Temp-Mass Flow Rate (DHW) 63
o
C - 11g/s 68
o
C - 13g/s
Maximum Working Pressure (Sealed Systems) bar (lb/in
2
) 2.5 (36.3)
Maximum Domestic Hot Water Inlet Pressure bar (lb/in
2
) 10.0 (145)
Minimum Domestic Hot Water Inlet Pressure* bar (lb/in
2
) 0.8 (11.6) 1.3 (18.9)
Electrical Supply 230 V ~ 50 Hz.
Power Consumption W 146 152
Fuse Rating
External : 3A Internal : T4H HRC L250 V
Water content Central Heating litre (gal) 1.2 (0.26)
Domestic Hot Water litre (gal) 0.5 (0.11)
Packaged Weight kg (lb) 33.8 (74.4) 34.1 (75.2)
Maximum Installation Weight kg (lb) 31 (68.3) 31.2 (68.8)
Boiler Casing Size Height mm (in) 700 (27.5)
Width mm (in) 395 (15.5)
Depth mm (in) 285 (11.2)
Table 1 - General Data
*Required for maximum ow rate. Boiler operates down to 2 l/min DHW delivery
Maximum DHW Input : 24 30
Nett CV kW 24.3 30.4
Btu/h 82,912 103,725
Gross CV kW 26.4 33
Btu/h 90,077 112,596
Gas Consumption m
3
/h 1.00 1.25
ft
3
/h 35.33 44.20
kg/hr 1.83 2.26
Maximum kW 24.2 30.3
DHW Output Btu/h 82,570 103,384
DHW Flow Rate l/min 9.9 12.4
at 35°C temp. rise. gpm 2.2 2.8
DHWSpecicRate l/min 11.5 14.5
gpm 2.5 3.2
Boiler Input : Max. Min.
24 30 24 30
Boiler Input ‘Q’ Nett CV kW 24.3 24.3 8.0 8.0
Btu/h 82,912 82,912 27,296 27,296
Gross CV kW 26.4 26.4 8.7 8.7
Btu/h 90,077 90,077 29,684 29,684
Gas Consumption m
3
/h 1.00 1.25 0.329 0.329
ft
3
/h 35.33 44.20 11.62 11.62
kg/hr 1.83 2.26 0.58 0.58
Boiler Output :
Non Condensing kW 24.2 24.2 8.00 8.00
70
o
C Mean Water temp. Btu/h 82,570 82,570 27,296 27,296
Condensing kW 25.6 25.6 8.5 8.5
40
o
C Mean Water temp. Btu/h 87,347 87,347 29,002 29,002
Seasonalefciency*SEDBUK2005 91% 91.1%
Seasonalefciency*SEDBUK2009 89% 89%
NOxClassication CLASS5
Table 2 - Performance Data - Central Heating
Table 3 - Performance Data - Domestic Hot Water
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Morco GB30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Morco GB30 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 7,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Morco GB30

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 10 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Morco GB30 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info