• halo, een vriend van me heeft een MIO305 en vraagt hoe hij een track of route hoe je het noemen wilt kan overbrengen van zijn computer naar zijn gps, in de handleiding vind je daar nergens iets van terug,
  waarschijnlijk simpel maar je moet het weten
  dank op voorhand

  Gesteld op 12-9-2018 om 19:20 in forum Mio 305 HC Misbruik melden
  • Eerst mio agent dan naar mio share en dan via uploaden dan staat hij bij de tracks op mio share apparaat even afkoppelen en dan weer naar mio agent en dan woed hij automatisch op u apparaat gezet wel even bij mio agent instellen dat hij de traks moet uploaden naar toestel
   Geantwoord op 12-9-2018 om 20:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info