• Koppelen van cadans' - en snelheidssensor is niet mogelijk op Mio 315
  Alles geprobeerd; batterijen vervangen, gereset naar standaardwaarden, koppelen met bewegende sensoren die op correcte manier zijn bevestigd, profielen verwijderd en weer ingesteld...... Toestel is geupdated mat laatste softwareversie, niets helpt! Geeft steeds bij alle profielen " Verbinding met snelheid sensor verbroken" ! Met steeds hinderlijk uitvallen van het Dashboard.
  Toestel is bij regenweer onbruikbaar; scherm springt steeds op "Stoppen of pauzeren", en reageert niet meer op aanraken, ook met verhoogde schermgevoeligheid! Is bovendien niet waterdicht!
  Bevestiging op stuurhouder ook waardeloos, herstelling van afgebroken bracket is ( veel ) te duur!!!

  Gesteld op 31-1-2019 om 11:42 in forum Mio 305 HC Misbruik melden
  • Mio is inderdaad een moeilijk of slecht toestel.....Krijg ook niks gekoppeld op mountainbike, maar wel op racefiets. Stom maar heel vervelend voor de zotte kosten vd bijkomende sensoren.... Geantwoord op 31-1-2019 om 11:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info