453865
70
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/72
Pagina verder
70

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Marantz-UD5005

Zoeken resetten

 • Het lampje van fl off blijft knipperen en krijg de speler niet meer aan. Gesteld op 10-11-2021 om 13:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb het volgende probleem de cd lade gaat niet meer open van de Marantz UD 5005? Gesteld op 12-11-2015 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb sinds kort hetzelfde probleem met hetzelfde apparaat. Op het moment dat ik op de 'open' knop druk, hoor ik wel de motor draaien die de la moet openen, maar er gebeurt niets. Als ik licht aan de la trek, lijkt het stevig vast te zitten. Het vreemde is, dat ik ook niets hoor ratelen, een geluid dat je zou verwachten als de motor wel draait, maar niet kan inhaken op de tanden van de la zelf. Het lijkt of de motor gezakt is, bijzonder, want het apparaat is niet van zijn plek geweest. Is er iemand die al een oplossing heeft gevonden? Geantwoord op 23-9-2016 om 20:03

   Waardeer dit antwoord (54) Misbruik melden
  • Is het probleem opgelost ? Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Als ik een klein tikje op de bovenkant geef gaat ie wel open.... Geantwoord op 11-12-2016 om 10:04

   Waardeer dit antwoord (19) Misbruik melden
  • Altijd een DVD in laten zitten ( ik gebruik test DVD ) . . .
   Als lade no vast zit : aanzichtkaart ( briefkaart met foto ) voorzichtig aan bovenzijde in de gleuf duwen.
   Klaarblijkelijk "denkt" de senzor dat er een CD/DVD in ligt en lae gaat weer open.
   Niet vergeten daarna altijd een CD/DVD erin te laten zitten . . . Geantwoord op 5-12-2022 om 14:59

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden
  • Heb de speler open gemaakt. Het blijkt dat de CD magnetisch wordt geklemd tussen de het draai/uitlees apparaat en de cd lade. Dit draai/uitlees apparaat moet iets zakken als de lade wordt geopend maar de kracht van de magneet verhinderd dit. Ik weet niet of dit magneetveld uit zou moeten schakelen bij het openen van de lade. Dan zou het aan de elctronica liggen.
   Een cd in de lade laten zitten is inderdaad een oplossing. Geantwoord op 8-12-2023 om 11:52

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
 • al enige tijd knippert een rood lichtje met FL-off eronder. Daardoor kan ik niets meer doen, hij gaat niet meer aan of uit.
  Iemand tips wat dit is en hoe het op te lossen? Gesteld op 10-5-2014 om 16:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Here is the solution. This is a common problem with this player. Common DVP 642 problem (only problem with a great player): They die, and you have a blinking red power button. This is actually surprisingly easy to fix. It's really easier than I make it look, but I'm just being really clear in case anyone reading this has never seen a soldering iron before. Here are the steps I did (and note that, if you're still under warranty, this will void your warranty). The decision to try this is up to your own discretion and may be a last ditch effort before throwing the player away. Short version: Check the board to see if capacitor C316 is bulging. If so, get a 1000u capacitor >=16V and replace it. Long version: 1. Unplug everything 2. Unscrew the side and rear screws to remove the top cover. 3. On the board where the power cable goes in, look for a capacitor (looks like a little drum with a '+' on the top) that is bulging upward either a little or a lot. It may be leaking some brown fluid as well. 4. I'm betting that the writing on the board at this location says 'C316'. If you google 'dvp642' and 'c316', you'll get hundreds of hits... 5. If that's the case, you'll need to find a capacitor and a soldering iron. Visit radio shack or similar electronics place and buy an elecrolytic capacitor that says 1000u (the 'u' is actually a lower case greek 'mu') with a voltage greater than or equal to 16v (this is not calculated: it's simply what others have reported success with. I couldn't find one and used a 35V one instead). You should be able to find one that looks somewhat similar to the damaged one (it might be a little bigger or smaller, but you'll want the same basic shape). This should cost less than $2. 6. Borrow or buy a cheap soldering iron and some solder. I borrowed one from a friend at work...this is NOT my area of expertise, so don't worry about the difficulty! 7. Now the tricky part: back on your DVD player, you need to get that board out. Unplug the two cables connecting to the board we're working on, unscrew the screws holding it down, and, using some pliers, hold down the wings of the little plastic piece that is still holding the board down and slide the board up. I flipped this around to get at the bottom while leaving the power cord in place. 8. Heat up the soldering iron. Locate the spot on the bottom of the board where the C316 capacitor is attached. Remove your new capacitor from the package. There should be one shorter leg which is the negative side. It will likely be marked this way as well. 9. One side of the capacitor should have a ' -' on it. Note which side this is. You may not be able to see it until it is removed, so be aware of needing to know this as you remove it. 10. After it is warm enough to melt solder, lay the soldering iron across the joints you identified as belonging to C316. Tug gently on C316 as you do this and it should soon come free. This is a little tricky to hold the iron, the board, and the capacitor all at once, so please don't burn yourself! Again, note which side is negative and which hole it came from. This is the negative hole, and the other is positive. There will likely be some solder left over around each hole. Just try not to let it run between the two holes or you will short out the connection. 11. Grab your new capacitor and line up the longer leg with the positive hole. Lay the soldering iron against that hole on the other side and push the leg through. Line up the negative leg/hole and repeat. Lay the iron across both to heat up enough to push the capacitor legs through and the capacitor down to the board. 12. Check the connections for each leg. There should be a small mound of solder joining each leg to the metal of the board, but not running to any other point of the board. If it's run to some other points, you'll need to do some searching to see how to clean up it up a little bit as I'm not an expert at this. If you need a little more solder, lay the iron across the joint for a few seconds, then feed your solder into the hot spot until a small amount flows over the joint. Remove the iron, wait a moment, then remove the solder. Look at the other solder joints on the board for a rough idea of how it should look. 13. Use some wire cutters to trim the legs down to the solder. 14. Pop the board back over the plastic piece and reconnect the cables. 15. At this point, you're on your own. Personally, I made sure I wasn't touching any metal and plugged it in. Since I didn't blow any fuses and the player seemed to work, I unplugged it, reassembled it, and went to watch a movie. Geantwoord op 29-11-2015 om 00:54

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden
 • Mijn afstandsbediening gaat niet meer ik sta op BD2 hoe kan ik terug naar BD1
  ik heb gelezen de toets stop indrukken en ook toets 1 maar waar kan ik toets 1 vinden dat is mij niet duidelijk Gesteld op 15-2-2014 om 23:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je moet hierbij de afstandbediening gebruiken, deze staat dan anders ingestelf dan je bluray speler
   In de handleiding staat dat je de stop knop en de toets met opschrift 1 gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt moet houden.
   Wanneer de afstandbediening wordt bediend verschijnt er op het display van de Bluray speler bijvoorbeeld BD2. Dat betekend dat in dat geval de Bluray speler staat ingesteld op BD2. In dat geval moet je de afstandbediening ook instellen op BD2. Dus door minimaal 5 seconden op de afstandbediening de toetsen stop en 2 ingedrukt te houden.

   Succes ermee!

   Gr.,
   Luit R.
   Geantwoord op 30-9-2014 om 16:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb in het systeem van mijn ud 5005 afstandbediening bd1 naar bd2 gezet nu werkt mijn afstandbediening niet meer hoe kan ik dit terug zetten op bd1? Gesteld op 24-8-2012 om 16:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je moet hierbij de afstandbediening gebruiken, deze staat dan anders ingestelf dan je bluray speler
   In de handleiding staat dat je de stop knop en de toets met opschrift 1 gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt moet houden.
   Wanneer de afstandbediening wordt bediend verschijnt er op het display van de Bluray speler bijvoorbeeld BD2. Dat betekend dat in dat geval de Bluray speler staat ingesteld op BD2. In dat geval moet je de afstandbediening ook instellen op BD2. Dus door minimaal 5 seconden op de afstandbediening de toetsen stop en 2 ingedrukt te houden.

   Succes ermee!

   Gr.,
   Luit R. Geantwoord op 30-9-2014 om 16:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marantz UD5005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marantz UD5005 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info