Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Lenovo TAB 2 A10-30
Benutzerhandbuch
Lenovo TB2-X30F
Lenovo TB2-X30L
Alle Informationen mit einem Stern (*) beziehen sich auf das Modell
„WLAN+LTE“ (Lenovo TB2-X30L).
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Tablet start niet op alleen zwart scherm met lenovo Gesteld op 10-11-2020 om 21:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik moet mijn telefoonnummer verifiëren (zoek deze naam op je oude apparaat)
  Hoe moet dat? Gesteld op 11-4-2020 om 16:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn lenovo-tablet laadt wel op maar start niet..... Gesteld op 23-3-2020 om 16:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik een notitie maken of een bericht op een kladblok en dit dan opslaan? Gesteld op 23-3-2020 om 16:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • zijn er updates te krijgen voor een Lenovo TAB2A10-30 en hoe krijg ik die Gesteld op 8-3-2020 om 00:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie help mij aan een handleiding of Instructie van een Tablet lenovo M10 FHD Plus. 30 januari jl gekocht. Gesteld op 2-2-2020 om 20:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De SD Card gebruiken als geheugen. Hoe dit te doen Gesteld op 28-1-2020 om 15:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar zit aansluiting koptelefoon? Ik kan nergens een gaatje vinden voor in_ear phones. Gesteld op 24-1-2020 om 12:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tablet op zwart met bromtoon kan hem niet meer opstarten noch met de knoppen resetten. Gesteld op 29-12-2019 om 10:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ALS IK MIJN TABLET OPSTART MOET IK EEN WACHTWOORD INVULLEN TOT 2 KEER TOE,MAAR BIJ DE TWEEDE KEER KOMT MIJN TOETSENBOORD NIET TE VOORSCHIJN WAT KAN DAT ZIJN. Gesteld op 20-12-2019 om 21:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Toetsenbord van Lenovo tablet is verdwenen , hoe haal ik dat terug Gesteld op 17-12-2019 om 22:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na opstarten kan ik mijn wachtwoord niet instellen Gesteld op 17-12-2019 om 20:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan mijn toetsenboord niet in het scherm krijgen Gesteld op 17-12-2019 om 09:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tablet start niet op scherm blijft wit met in het oranje Lenovo Gesteld op 15-12-2019 om 13:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik de achtergrond van mijntablet zwart maken in plaats van wit
  Gesteld op 21-11-2019 om 10:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lenovo TAB 2 A10-30 TB2-X30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lenovo TAB 2 A10-30 TB2-X30 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info